Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2012

đột khởi kỹ thuậtCó thể là những đột khởi kỹ thuật, Việt Nam  nên biết chăng ? 
                                          G S Tôn Thất Trình       

1-Những làn sóng ánh sáng  chiếu sáng xanh – green illumination  mới ?

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2012

Toán


                          20 điều có lẽ bạn chưa biết về Tóan học ?
                                  G S Tôn Thất Trình 

Thứ Hai, 6 tháng 2, 2012

Tỉnh Tuyên Quang


  Cố hiểu thêm một tỉnh Đông Bắc, miền Thượng du Bắc Việt:
         Thô thiển lạm bàn phát triển tỉnh Tuyên Quang
                                              G S Tôn Thất Trình