Thứ Năm, 27 tháng 6, 2013

Kính Hiển Vi Rà Dò Đường Hầm STM


Một kỳ công ngành công nghệ nanô của hai nhà vật lý học giải Nobel  1986:

         Kính hiển vi rà dò đường hầm STM

                                                                                     G S Tôn thất Trình

Gerd Binnig và Heinrich Rohrer, hai nhà sáng chế ra  STM (Scanning Tunneling Microscope) 

Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2013

Bia - Beer - de la Bière ?

        20 điều bạn chưa biết về bia (beer,  la de – la bière ) ?

                              G S Tôn thất Trình


Thứ Hai, 10 tháng 6, 2013

Công tử Đảo Dài, Nửu Ước –The Great Gatsby

Cố biết rỏ hơn tình trạng hỗn lọan xã hội Hoa Kỳ  thập niên 1920 qua :

                Truyện và các phim “ Công tử Đảo Dài, Nữu Ước 

The Great Gatsby”

                                          G S Tôn Thất Trình

Viết để trình bày một tình sử lãng mạn của Hoa Kỳ , 
như đã  trình bày Ana Karenine của Tolstoi thời Nga Hoàng, 
các truyện tình Châu Mỹ La Tinh  và 
của đế quốc Anh:  Somerset Maugham v.v...
ở trong blog the Gift trước đây . 
Tôn Thất Trình 


Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2013

Công Nghệ Cá Mập ,,,

 Cập nhật hiểu biết một ngành sản xuất quan trọng nước nhà:

 Việt Nam có nên thôi  đánh bắt ăn và xuất khẩu vi và thịt…  cá mập ( cá nhám, cá nhà táng ? …) rồi chăng?          

     

G S Tôn Thất Trình