Thứ Năm, 24 tháng 3, 2016

Cần Sa - Marijuana

         Cần Sa *( Xa ) y khoa cao giá, có thay chỗ “ Nàng Tiên má hồng nâu”- thuốc phiện xa xưa ?

                                                        

        BIẾT RÕ  HƠN ĐỂ CHỈ NÊN TRỒNG CẦN SA Y-KHOA MÀ THÔI. 

G S Tôn Thất Trình 


Thứ Tư, 16 tháng 3, 2016

Chiến Tranh và Hòa Bình

Chuyện tình Nga thời Nga Hoàng nhưng vĩnh cửu trên Thế Giới:

Chiến Tranh và Hòa Bình của Nhà văn Nga Leo Tolstoi

G S Tôn Thất Trình