Thứ Năm, 21 tháng 11, 2013

Nông Nghiệp Hoa Kỳ và Cali 2013

Có gì đáng nói thêm về nông nghiệp Hoa Kỳ 

và Ca li  năm 2013

                                           G S Tôn Thất Trình   

1 -  Hãy cứu các cây cam bằng công nghệ di truyền và bằng thuốc trừ sâu nhóm “ neonic”

    Cam trồng miền Bắc  chưa bị nhiễm một bệnh cây hiểm nghèo nhất ngành trồng cam quít ( cây có múi ) – citrus  là bệnh tiếng Anh gọi là greening disease, Việt Nam gọi là bệnh vàng bạc lá ( tuy từ greening có nghĩa là xanh đi vì dùng để chỉ trái hư khi chín nhưng bị xanh một phần nào  thay vì tàn màu vàng, trái nhỏ bé hẳn và  đắng nghét không còn ăn được  nữa ).  Cây nhiễm bệnh sống èo ọt , 5 năm sẽ chết .Bệnh này rất nặng ở cây có múi miền Nam,  chúng tôi đã nhận diện từ đầu thập niên 1960 đặc biệt ở các tỉnh vùng Hậu Giang, ĐBSCL , trước đó được xem là dấu hiệu của  cây thiếu dinh dưỡng , thiếu các tế nguyên – bần tố  minor elements nutrients cần thiết.Thứ Ba, 5 tháng 11, 2013

Tiến Bộ Công Nghệ Sinh Học

Tiếp theo bài DNA trong chip, tưởng nhớ nhà sinh học Attardi…, con em Việt Nam cần:    

Cập nhật thêm tiến bộ công nghệ sinh học cho kịp Hàn Quốc, Nhật Bổn

                                            G S Tôn Thất Trình