Thứ Năm, 30 tháng 1, 2014

Thứ Ba, 28 tháng 1, 2014

Tỉnh Kiên Giang

Lạm bàn về  phát triển một tỉnh Việt Nam hòan tòan ở Biển Tây , chứa nhiều đảo trong đó một  đảo lớn nhất nước nhà:

 Tỉnh Kiên Giang: 

Rạch Giá, U Minh – Hà Tiên, Hòn Đất- Phú Quốc, Thổ Chu ( Châu )

                                                                      G S Tôn Thất TrìnhThứ Hai, 27 tháng 1, 2014

10 nhà khoa học và kỹ sư lỗi lạc Hoa Kỳ năm 2013

10 Nhà Khoa Học và Kỹ Sư Lỗi Lạc Hoa Kỳ năm 2013

                   G S Tôn thất Trình


Thứ Tư, 1 tháng 1, 2014

Happy New Year 2014


 photo HappyNewYear2014_zps076c0a12.gif