Chủ Nhật, 21 tháng 9, 2014

Tỉnh Bình Định

         

Lạm bàn Phát Triển tỉnh Bình Định

      G s Tôn Thất Trình


                                                                   
                                                                      Ai về Bình Định mà coi
                                                               Con gái Bình Định cầm roi đi quyền
               ( nói về 5 bậc anh thư: Bùi Thị Xuân, Bùi Thị Nhạn,Trần Thị Lan, Nguyễn Thị Dung và  Hùynh Thị Cúc đội nữ binh Tây Sơn giỏi kiếm cung, côn quyền ).

Thứ Hai, 1 tháng 9, 2014

Inđônexia và Phi Luật Tân

Hiểu biết thêm về hai quốc gia biển Đông Nam Á ngày nay, liên hệ đến Trường Sa Việt Nam:

            Câu chuyện phát triển hai quần đảo Inđônexia và Phi Luật Tân ngày nay.

                                  G S Tôn Thất Trình