Thứ Năm, 30 tháng 7, 2015

Cam Bốt Ngày Nay

Cập nhật hiểu biết về:

                                Nước Cam Bốt ngày nay

                                  G S Tôn Thất Trình

Chợ chánh ở Phnom Penh

Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2015

Nước Lào ngày nay

Cập nhật phần nào hiểu biết tổng quát  về :

           Nước Lào ngày nay
                                  G S Tôn Thất Trình

Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2015

HIP HOP Việt Nam

Giới trẻ Việt Nam thay đổi mau lẹ theo điệu:


           Hip - Hop  Hoa Kỳ thành Híp Hốp Việt  ở Hà Nội, Sài Gòn và thế giới chăng ?  

                                 G S Tôn thất Trình

Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2015

MÔNG CỔ

Biết rõ hơn về: 

  Nội , Ngọai Mông ( Cổ ) ngày nay .

GS Tôn Thất Trình 

Nội Mông là lãnh thổ Trung Quốc, Ngoại Mông là một  quốc gia Cộng Hòa Nhân Dân độc lập còn trước cả  Việt Nam Thống nhất .