Thứ Năm, 26 tháng 11, 2015

Tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc


Tỉnh thứ hai Trung Quốc , sau Vân Nam, có biên giới chung với Việt Nam ,cần biết rõ hơn:

Tỉnh Quảng Tây hay  Vùng Tự Trị Tộc Dân Tráng

         G S Tôn Thất TrìnhThứ Bảy, 21 tháng 11, 2015

Tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc Lạm bàn về:

                Tỉnh Quảng Đông, 

 tỉnh phía Nam nhất lục địa Trung Quốc, 

GDP lớn nhất mọi tỉnh Tàu…

G S Tôn thất Trình

Vị Trí Quảng Đông ở Trung Quốc                                                 Bản Đồ Tỉnh Quảng Đông