Thứ Tư, 30 tháng 5, 2012

Chuyện mới lạ khoa học và đời sống


Vài tiến bộ tương lai, chuyện mới lạ, 

VN nên chú tâm học hỏi thêm  chăng ?

G S Tôn Thất Trình

1-       Các vi xử lý - chip  bền bỉ  thông minh hơn ?


Thứ Sáu, 25 tháng 5, 2012

Khoa Học và Đời Sống


             Vài khoa học kỹ thuật Việt Nam nên chú trọng hơn chăng ?
                                      G S Tôn Thất Trình

1- Tổng hợp những thay thế DNA

Thứ Năm, 24 tháng 5, 2012

Ấn Độ


       Biết rõ Ấn Độ hơn về Hứa hẹn thịnh vượng Ấn Độ đổ vỡ:

      Cách nào một cường quốc dự tính tương lai lại tự vấp ngã

                                  G S Tôn Thất Trình 
  

Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2012

Khai Thác và Bảo Tồn Cây ở Hoa Kỳ


Bạn có thể nhận diện nếm được cây mộc,  súc gỗ ở các món ăn Hoa Kỳ? 

Hoa Kỳ đã nghiêng ngửa lâu ngày giữa khai thác và bảo tồn

                                         GS  Tôn thất Trình

Thứ Ba, 15 tháng 5, 2012

Tính Dục


        20 điều bạn chưa biết về làm tình , quan hệ tình dục

                                G S Tôn Thất Trình

Thứ Bảy, 5 tháng 5, 2012

Tỉnh Lào Cai


Hiểu biết rõ thêm tỉnh nghèo nhất, nhiều tộc dân sống hài hòa cùng nhau, trên hai vùng: thung lũng cao và rặng núi có đỉnh cao nhất nước, nơi duy nhất có tuyết rơi ở Việt Nam… :

                Lạm bàn phát triển tỉnh Lào Cai

                                                              G S Tôn Thất Trình

                                                                                        Tuyết xuống nơi nào lạnh lắm không ?
                                                                                            Mà đây  lòng trắng một mùa đông
                                                            ( “Đời vắng em rồi, say với ai ?: Vũ Hòang Chương, 
nhưng ở đây hướng về tuyết Sapa, thay vì Paris !) 

Thứ Tư, 2 tháng 5, 2012

Ngọt như đường


Biết rõ hơn về các chất đường- ngọt thông thường ở Hoa Kỳ:

          Không phải ngọt đến thế nào đâu nhé !
                               GS Tôn Thất Trình 
Một chuyên viên về dinh dưỡng  ở Đại học Harvard mới đây đã cho đường nhãn hiệu  "độc dược."