Thứ Hai, 27 tháng 6, 2011

bông vải hữu cơ


 Việt Nam khuyến khích trồng bông vải hỮu cơ, sợi tre và sợi bạch đàn đặng chăng ? :
           
     Sợi bông vải hữu cơ hay sợi bông vải “ xanh” ở Hoa Kỳ
                                         G S Tôn Thất Trình

Thứ Năm, 23 tháng 6, 2011

Theo dõi tiến bộ khoa học, kỹ thuật :


Năng lượng dung hợp tiến tới đâu rồi  ?                                  
                                    G S Tôn Thất Trình
Bên trong ITER

Thứ Hai, 20 tháng 6, 2011

điện hạt nhân


Tương lai điện hạt nhân – nguyên tử :
                                  
Ý niệm  và kiểu mẫu đầu tiên
G S Tôn Thất Trình

Thứ Năm, 16 tháng 6, 2011

Công Nghệ Thông Tin


Công nghệ thông tin thế  giới tiến tới đâu rồi ?
                                        
        Cách nào  thông tin  đã trở thành  tồn trữ thông hiểu mọi điều                            
    G S Tôn Thất Trình
Một đơn vị máy siêu vi tính CRAY-3 bán 30 triệu đô la năm 1993.
Một máy vi tính xách tay hiện đại trị giá 500 đô la cũng có đại  khái cùng  số lượng  bộ nhớ.  

Thứ Năm, 2 tháng 6, 2011

Đồng Nai - Biên Hòa


Thử  tìm hiểu  hơn nữa một tỉnh miền Đông Nam Bộ ( Phần ), phụ cận thành phố Sài Gòn, Việt Nam chỉ mới  chánh thức đặt nền cai trị thống thuộc nước nhà trên 320 năm ,   ở một xứ  đồng hoang vu nhiều nai- Lộc Dã, nhiều thú dữ, cách đây trên 400 năm chỉ có vài hay vài trăm nóc nhà ; nay riêng một tỉnh lấy tên địa danh Đồng Nai xưa cũ  đã có trên 2 triệu rưỡi người dân Việt cư trú :   

             Lạm bàn phát triển tỉnh Đồng Nai – Biên Hòa
                                        G S Tôn Thất Trình