Chủ Nhật, 30 tháng 1, 2011

CUNG CHÚC TÂN XUÂN - năm Tân Mão

Hệ thống sao Epsilon Aurigae


Khám phá một vì sao  bí mật trên trời, cất giữ đã gần 200 năm :
    Epsilon Aurigae là một hệ thống sao phức tạp 
                                                      G S Tôn Thất Trình
                                                        
                                                                “     Đêm qua ra đứng bờ ao,
                                                            Trông cá cá lặn , trông sao sao mờ … ”
                                                  Ca dao phải học thời tiểu học , mở lòng thiên văn học
Bản Đồ Sao Epsilon Aurigae

Thứ Sáu, 28 tháng 1, 2011

Điện tế bào nhiên liệu


Theo dõi  tiến bộ  và cập nhật hiểu biết về điện sạch :
              Điện tế bào nhiên liệu đang cố gắng làm ra điện rẽ tiền hơn
                                       G S Tôn Thất Trình

            

Thứ Ba, 18 tháng 1, 2011

Vài sáng tạo hay nhất năm 2010


Vài sáng tạo  hay nhất trong số 1000 chọn lựa năm 2010, Việt Nam có lẽ nên theo dõi  hơn chăng?
                                      G S Tôn Thất Trình

Thứ Bảy, 15 tháng 1, 2011

Bài học lịch sử văn hóa Nhật


 Bổ sung phần cuối  bài học lịch sử văn hóa Nhật 
(Xem bài Nhật Bổn)
 GS Tôn Thất Trình 

Thứ Bảy, 8 tháng 1, 2011

Toàn cầu hóa cuộc Cách Mạng Năng lượng ?


Làm sao  thật sự thắng cuộc chạy đua năng lượng sạch :
              
     Toàn cầu hóa cuộc Cách Mạng Năng lượng ?
GS Tôn Thất Trình