Thứ Sáu, 22 tháng 10, 2010

Hy vọng cho các bệnh nhân hư tủy sống

Thử nghiệm tế bào gốc phôi người đang được quan sát kỷ lưỡng : 
 Hy vọng cho các bệnh nhân hư tủy sống 
 G S Tôn Thất Trình 

Kỹ Thuật vận hành tế bào phôi 
 Một thử nghiệm lâm sàng đang được thực hiện sử dụng các tế bào gốc phôi người để chữa trị những thương tích và những điều kiện suy nhược. Sự kiện lịch sử đã xảy ra tháng này khi một bệnh nhân ở thành phố Atlanta , bang Georgia, Hoa Kỳ chửa trị lần đầu tiên theo phép liệu phát sinh từ các tế bào phôi người - human embryonic stem cells.

Bọ ký sinh

Có lẽ bạn cũng nên biết thêm  
( GS Tôn Thất Trình )
            
1-      Những con bọ ký sinh thân thể con người.

Đồng hồ nguyên tử

Có thể bạn biết rõ chưa  :
  Mức độ chính xác của đồng hồ nguyên tử   ?                        
                                                G S Tôn Thất Trình
   
        Trong suốt lịch sử,  nhân loại  đã chia  chuyễn động Trái Đất  quanh Mặt Trời  thành những đơn vị mỗi ngày mỗi nhỏ, mỗi tế vi hơn ; đeo đuổi  một cách kiềm giữ thì ( thời ) giờ  cho chính xác hơn.  Năm 1967 , nhân loại chính thức  chấp nhận  một phương thức mới : đếm dao động nguyên tử.

Thứ Hai, 4 tháng 10, 2010

Cà Mau

Lạm bàn về  phát triển tỉnh Cà Mâu, tỉnh cực Nam đất nước :
                        Cà Mâu  có tiến mau hơn ,  hình thành  một “ Hải Phòng “  Biển Đông - Biển Tây của Đồng Bằng  Cửu Long Việt Nam ?
                                                                    GS Tôn thất Trình
Đước tại Cà Mau
Tới Cà Mau - Rạch Giá
             Cất chòi , đốt lửa giữa rừng thiêng…   
          Muổi, vắt nhiều hơn cỏ,
               Chướng khí mù như sương…
Phong sương mấy độ qua đường phố,
Hạt bụi nghiêng mình  nhớ đất quê …
                  ( Sơn Nam, tập truyện Hương Rừng Cà Mau , 1962 )