Thứ Năm, 25 tháng 4, 2013

Những Diều Hâu Nhật Cẩn Trọng


Nhật sẽ làm gì khi Trung Quốc càng mạnh hơn và Bắc Hàn - Bình Nhưỡng ( PyongYang ) tiếp tục xây dựng khả năng võ khí nguyên tử ( và hỏa tiễn liên lục địa bắn tới Hoa Kỳ : Guam , Alaska, Ca Li … ? ) :

         Những Diều Hâu Nhật Cẩn Trọng

                                         G S Tôn thất Trình

This island is my island: the governor of Tokyo on Okinotori Island, May 2005.

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2013

Rau đậu “mới” Nam Ca Li


          Rau đậu “mới”  Nam Ca Li và sách “nhà Thực vật Say Mèm” Bắc Ca Li,   giúp phổ biến thêm rau đậu vùng cao và các lọai ”rượu làm thuốc” Việt Nam đặng chăng 


                                            G S Tôn Thất Trình

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2013

Hoa CaLi

Nam Ca Li có gì lạ không em ? : 

Những lòai hoa mới cho vùng cao Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nguyên Việt-Nam đặng chăng ? 

Hoa “mới” mùa xuân Ca Li năm 2013

G S Tôn thất Trình


Sau đây là 4 lòai hoa chánh được các dây chuyền vườn bán cây giống Nam Ca Li lựa chọn hy vọng làm đẹp lòng ai thích trồng hoa:

1 -Cúc đồng tiền Nam Phi ( Châu )

African Daisy 

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2013

Tỉnh Lai Châu


Cập nhật hiểu biết  rõ hơn về một tỉnh Vùng  Tây Bắc, tộc dân Thái Trắng đông hơn tộc dân Kinh nhiều, tỉ trọng dân số thấp nhất, còn nghèo khổ nhất nước :

                                    

Lạm bàn về phát triển mới ở tỉnh Lai Châu  

                                                               G S Tôn thất Trình
                                                                                     
                                                                                     . .. Tây tiến đòan binh không mọc tóc
                                                                                           Quân xanh màu lá  dữ oai hùm
                                                                                           Mắt trừng gởi mộng qua biên giới
                                                                                           Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm .
                                                                                           Rải rác biên cương mồ viễn xứ
                                                                                           Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh .
                                                                                           Áo bào thay chiếu anh về đất,
                                                                                           Sông Mã gầm lên tiếng độc hành…
                                                                                                    (Tây Tiến- Quang Dũng, 1918- 1988)