Thứ Năm, 28 tháng 7, 2011

Cần Thơ - Hậu Giang

Cố gắng hiểu biết và lạm bàn về:        
                  Phát triển tỉnh Hậu Giang 
                                                                 G S Tôn Thất Trình
                                                               Chuyện tình như một dòng sông, (sông Hậu)
                                              Sông thì ở lại, nước thời cứ đi.
                                                               Mai sau nước có quay về,
                                              Sông xưa còn đó mà tê tái sầu
                                                                             (Nguyên Nhung, tháng 5-6, 2003)
                                                               hay :  
                                                               Sông Cửu Long chín cửa hai dòng, 
                                             Người thương anh vô số, nhưng anh chỉ một lòng với em.
                                                               Sông dài cá lội biệt tăm,
                                             Phải duyên chồng vợ, ngàn năm em cũng chờ.
                                                               Sông sâu cá lội vô bờ,
                                             Phải duyên thì lấy, đợi chờ nhau chi .
                                                                      (Trích ca dao của Nguyên Nguyên – 2003) 

Thứ Hai, 25 tháng 7, 2011

món ăn đặc sản địa phương Việt Nam


      Vài món ăn đặc sản địa phương Việt Nam nên phổ biến  hơn chăng ?
                                           G S Tôn Thất Trình
Trái gấc

Thứ Tư, 20 tháng 7, 2011

Trung Quốc


 Ai làm  Đặc điểm tiêu biểu diễn trường Thiên An Môn?
                                        G S Tôn thất Trình

Thứ Hai, 18 tháng 7, 2011

Thực Phẩm


 Cập nhật hiểu biết về chiếu bức xạ thực phẩm :
Thực phẩm  chiếu bức ( phóng )  xạ- irradiation có trở lại bếp núc, bàn ăn không đây ?
G S Tôn thất Trình

Chủ Nhật, 17 tháng 7, 2011

E- warfare

Chiến tranh điện tử E- warfare thay đổi cục diện chiến đấu , trận mạc
                                                                G S Tôn Thất Trình
Phi cơ EA-18G Growler do hãng Boeing cung cấp cho Hải Quân Hoa Kỳ 

năng lượng


Tưởng cũng không nên bảo hòang hơn vua:
Khủng hỏang ở ngành năng lượng sạch Hoa Kỳ: 
thực tế cứng đờ và điên khùng tái sinh

Thứ Năm, 7 tháng 7, 2011

Chuyện kể khoa học


  Chuyện kể khoa học về từ tính và trái ớt cay nhất
                                                G S Tôn Thất Trình
 
I)-20  điều bạn chưa biết rỏ về từ tính - magnetism 

Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2011

Dầu - Khí Việt Nam


 Thử cập nhật, lạm bàn ngành công nghệ  dầu lữa và khí dầu Việt Nam:
          
       Tương lai ngành  dầu - khí  Việt Nam có bị Trung Quốc ngăn cản,  uy hiếp ?
                                G S Tôn Thất Trình
Vị-trí các lô dầu khí Việt-Nam

Đất Hiếm


             Biết thêm về  các yếu tố thời trang  cận đại của đất hiếm           

                                        G S Tôn thất Trình