Thứ Năm, 22 tháng 8, 2013

Tỉnh Đồng Tháp

Lạm bàn phát triển một tỉnh thành phần trũng thấp Đồng tháp Mười, thuộc dinh Long Hồ xa xưa, phần lớn do dân miền Trung vào khai khẩn đất “cầm thủy” , “ trước vườn sau ruộng”, thời Miên-Việt dành giựt lâu ngày thay ngôi đổi chủ nhiều lần mảnh đất hầu như vô chủ Phù Nam .. . 

và cũng là nơi dân Việt bất khuất lập khu kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lăng hai lần: thời vua Tự Đức và thời Nam Bộ kháng chiến ít khi nói tới và tóm tắt các cuộc chiến biên giới Việt-Miên Mỏ Vẹt -1970 và đánh Khmer Đỏ tiến chiếm Kampuchia 1978 - 1989 … :

Tỉnh Đồng Tháp , nơi các thị trấn Sa Đéc và Cao Lãnh thay nhau làm tỉnh lỵ

G S Tôn Thất TrìnhThứ Hai, 12 tháng 8, 2013

Tuyên Ngôn Nấm

Tiếp theo bài về nấm hoang dã, nấm nuôi trồng ăn được ở Việt Nam tháng tư năm 2008 , nay cập nhật hiểu biết thêm về công dụng “ tốt” của Nấm , mà Việt Nam đã có nhiều nhà nghiên cứu tài ba, trong, ngòai

Tuyên ngôn nấm

                                   G S Tôn Thất Trình

Thứ Ba, 6 tháng 8, 2013

Trọng Lực

20 điều bạn chưa biết về trọng lực

G S Tôn Thất Trình