Thứ Năm, 20 tháng 9, 2012

Cà Phê Việt Nam và Thế giới


Cập nhật hiểu biết về mức sản xuất và xuất khẩu cà phê trên thế giới hiện nay:

 Làm sao cho Việt Nam củng cố địa vị xuất khẩu cà phê hạng nhất thế giới         

                     G S Tôn Thất Trình

                     …  Ta đi ta nhớ Tây Nguyên,
                     Ta về ta nhớ Bình Dương, Biên Hòa .
                     …Cà phê phủ kín Di Linh,
                            Hoa thơm tỏa trắng ngút ngàn Lạc Giao
                                                                                 Tâm Đạo


Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2012

Những Ngành Học Ích Lợi Cho Quốc Phòng ở Hoa Kỳ

Tiếp theo bài: "con em đang học gì ở các viện đại học để phát triển tương lai Hoa Kỳ", đăng tải trên mạng Internet ngày 04 tháng chín năm 2011. 
(xin đọc thêm:http://tonthat-tonnu.blogspot.com/2011/09/giao-duc.html#more ) 

Thử nhìn xem những ngành học có thể ích lợi cho quốc phòng 
(đừng quên đào tạo thế hệ nối dõi những Cao Thắng, Trần Đại Nghĩa … khi tổ quốc đang bị một nước láng giềng lớn đe dọa) 
và phát triển tương lai Việt Nam chăng ?

Vài la bô đại học  kêu “bùm bùm- boom’ giáo dục cho tương lai phát triển Hoa Kỳ   

           GS Tôn Thất Trình

Thứ Tư, 12 tháng 9, 2012

Vài Bài Tóan Phát Triển ở Trung Quốc, Nhật và Ấn Độ


Vài bài tóan phát triển có lẽ Việt Nam nên học thêm ở ba nước “ mạnh”  Á Châu ?
                                  G S Tôn Thất Trình

Thứ Hai, 10 tháng 9, 2012

Kỹ Thuật Sinh Học

Tiến bộ ở ngành kỹ thuật sinh học - biotechnology :

Hãy để cho các nhà khoa học tự do tạo ra các “ dạng đời sống- life forms” mới mẽ

G S Tôn thất Trình

Thứ Sáu, 7 tháng 9, 2012

Xe ô tô tương lai

Kỹ thuật , khoa học công nghệ cơ khí Việt Nam làm được dạng nào đây , thay vì chỉ có lắp ráp?:

5 kỹ thuật làm hình dạng cho xe ô tô – xe hơi tương lai

G S Tôn thất TrìnhThứ Ba, 4 tháng 9, 2012

Phao An Ninh Cho Cảng

Làm sao bảo vệ cảng biển Việt Nam 

khỏi ngọai xâm tấn công ngày mai ? 

Bài học Hoa Kỳ :

Một hệ thống an ninh căn bản phao 

cho các cảng sông, cảng biển

GS Tôn Thất Trình