Thứ Ba, 9 tháng 6, 2015

Theo Dõi Bóng Dáng Quê Hương Việt NamMặt chinh phu trăng dõi dõi soi...
Chinh Phụ Ngâm.

Các bài trong cuốn sách này được trích ra từ Blog Gift (*) nơi tập trung các bài viết của Giáo Sư Tôn Thất Trình đang rải rác khắp nơi (trên mạng và báo chí).

Chúng tôi chọn lọc các bài viết về Việt Nam mà qua đó chúng ta thấy "Tâm Tình" của GS dành cho Việt Nam rất lớn không những qua các dữ kiện nghiên-cứu về Kinh-Tế, Nông-Nghiệp, Lịch-Sử, Địa-Lý mà còn qua nguồn thơ văn phong phú của dân Việt.

GS Tôn Thất Trình tiếp tục viết từ năm 2005, khi ông bắt đầu hưu-trí tại Nam California, Hoa Kỳ. Đa số các bài viết của ông thiên về Nghiên-Cứu Lịch-Sử, Phát-Triển Nông-Nghiệp, Kinh-Tế, Địa-Lý của Việt-Nam hay Khoa-Học và Đời-Sống của thế-giới, trong mục-đích khuyến-khích sự hiếu học của lớp trẻ và theo kịp đà tiến-hóa của con người.

Vì các đề-tài phong-phú và nhạy cảm trong các lãnh-vực Chánh-Trị, Lịch-Sử nên GS Tôn Thất Trình luôn luôn giữ tinh-thần Khách-Quan, tinh thần Khoa-Học Kỹ-Thuật, có tính cách thông-tin trung-thực nhắm vào giới trẻ Việt-Nam, nên không nghiêng bất cứ về một Tôn-Giáo, Chính-Trị, Chủ-Nghĩa, Đảng-Phái hay Thiên-Kiến nào trong các bài viết của ông.

Từ-đề cuốn sách "Theo Dõi Bóng Dáng Quê Hương Việt Nam" là do nhà xuất-bản đặt dựa theo câu thơ trong Chinh-Phụ-Ngâm của bà Đoàn thị Điểm "mặt chinh phu trăng dõi dõi soi" nói lên tâm-tình của người chinh phụ như mặt trăng, mặc dầu không theo chồng đi chinh chiến nhưng lúc nào cũng "dõi dõi soi" về chồng. Đó cũng là tâm-tình của các người Việt xa xứ, không ngớt phần quan-tâm trực-diện hay phiến-diện về đất nước của mình. 

Trong tâm-tình đó, chúng tôi xin được phép giới-thiệu cuốn sách "Theo Dõi Bóng-Dáng Quê-Hương Việt-Nam" của GS Tôn Thất Trình như lòng yêu-thương dâng về quê-hương VN.     
                                                                                                                                                     
Nhà xuất bản Ân Tứ

(*) The Blog gift: http:/tonthat-tonnu.blogspot.com


MUA SÁCH (mới xuất bản 2015):
Tập 1 khổ 8x10 inches 310 trang. gồm 15 Tỉnh/Thành Phố (trong 63 tỉnh hiện nay): Sài Gòn, An Giang, Thừa Thiên/Huế. Đà Nẵng, Lâm Đồng/Đà Lạt, Thanh Hóa, Kon Tum, Hà Nội, Bà Rịa/Vũng Tàu, Cần Thơ, Tây Ninh, Hà Giang, Quảng Bình, Kiên Giang, Bình Thuận/Phan Thiết,... .
Giá sách: $15.00 + cước phí Bưu Điện: USA, CANADA.

Liên lạc: Tôn Nữ Bích Ngọc  tonnubn@gmail.com
Tại California (khu vực Orange County và vicinities).

nhà xuất bản: 
Ân Tứ, 
27 FAIRSIDE , Irvine, CA 92614
949-653-8450Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét