Thứ Hai, 18 tháng 8, 2014

Vùng Mekong: Sông Cửu Long

Vai trò của Việt Nam ngày nay như thế nào ở Vùng Mê Kông 

Cửu Long Việt Nam, khi nào đuổi kịp Thái Lan ?.  

Cập nhật hiểu biết vùng Mekong: Sông Cửu Long 

G S Tôn Thất Trình
Chủ Nhật, 10 tháng 8, 2014

Bàng Hạnh Nhân Nhiệt Đới

Tại sao lại quên cải thiện cây bàng, hạnh nhân xứ nóng, một cây hoa cảnh đẹp, cho nhân hột bàng ngon, gỗ khá tốt, nhiều công dụng y khoa… mà chỉ nghĩ đến hạnh nhân xứ mát?

 Bàng hnh nhân nhit ĐỚi, cây phong ba chu bão t các đảo Hoàng Sa – Trường Sa ?   

                                             G S Tôn thất Trình

Một cây bàng (Terminalia catappa) ở Bình Định