Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2011

Thiên Văn Học


Hiểu biết cập nhật về vũ trụ, tiến bộ Thiên văn học và các ngành công nghệ liên hệ như hỏa tiễn, điện tử vi xử lý- chip , lập trình phần mềm v.v… :                                                                                                                                                  Phong phú Hành tinh
                                                                                  G S Tôn Thất Trình

Thứ Năm, 26 tháng 5, 2011

Danh Nhân


Cha đẻ máy chụp hình kỹ thuật số, nhà đọat giải Nobel Willard S. Boyle ( 1924- 2011 ) qua đời
                                     G S Tôn thất Trình
Willard S Boyle (trái) và Smith (phải) trong phòng thí nghiệm của Bell 1970 
với dụng cụ chuyển ánh sáng qua kỹ thuật số  

Thứ Năm, 19 tháng 5, 2011

Khoa học kỹ thuật


Tản mạn - 6 tiến bộ khoa học kỹ thuật 
( G S Tôn Thất Trình )  

                                  I-  Xây dựng một bẩy sập  chỉ bẩy một nguyên tử


Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2011

Khoa học và Đời sống


                  Vài dữ liệu tiến bộ khoa học có lẽ đáng chú ý thêm chăng ?:
                                     ( G S Tôn Thất Trình )

Thứ Tư, 11 tháng 5, 2011

Môi sinh


   Việt Nam áp dụng  và thích ứng bao nhiêu phần về:
              7 cách   cứu  sống  biển, đại dương ( Biển Đông, Biển Tây Việt Nam ) ?
                                        G S Tôn Thất Trình


Chủ Nhật, 1 tháng 5, 2011

Bếp Núc


Hãy thêm một nhúm khoa học vào ngành bếp núc :
       Cách nào nấu ăn theo kiểu một nhà khoa học hỏa tiễn
                                   G S  Tôn Thất Trình

Sữa pha trộn melamine ở Trung Quốc