Thứ Ba, 30 tháng 10, 2012

Ngành chăn nuôi và chuyển gen công nghệ di truyền


Ngành nuôi cá, dê sữa, bò sữa chuyển gen công nghệ di truyền … Việt Nam nên chú ý :

Cơ quan Thực phẩm và Dược Phẩm  Hoa Kỳ có chấp thuận quá chậm thực phẩm công nghệ di truyền chăng ?

                                   G S Tôn Thất Trình


Thứ Năm, 11 tháng 10, 2012

Tỉnh Kontum


Lạm bàn phát triển tỉnh  Kontum, 

tỉnh địa đầu Tây Nguyên

G S Tôn Thất Trình

…Một rạng đông với màu hồng ngọc,
Cây si xanh gọi họ đến ngồi,
Trong bóng rợp của mình , nói tới ngày mai .
Ngày mai sẽ là ngày  sum họp
Đã tỏa sáng. Những tâm hồn cao đẹp !
Nắng vẫn còn ngời  trên những mắt lá si
Và người chồng ấy đã ra đi…

… Trên đỉnh dốc cao vẫy gọi đòan người:
Sẽ là ánh  lửa hồng trên bếp
Một làng xa giữa đêm gió rét…
Nghĩa là màu đỏ ấy theo đi
Như không hề có cuộc chia ly.

( Cuộc chia ly màu đỏ , tháng 9 năm 1964)          
Nguyễn Mỹ,   1935 - 1971

Thứ Tư, 10 tháng 10, 2012

Hoa Kỳ không thiếu Khoa học gia đâu !


Hơn một năm sau nói qua  quan điểm  của nguyệt san Khoa Học Phổ thông – Popular Siences ngày 26 tháng 8 năm 2011 về giáo dục Khoa học – Kỹ thuật cho tương lai phát triển Hoa Kỳ, sau đây là một quan điểm khác  của nguyệt san Khám phá – Discover, Hoa Kỳ số tháng 10 năm 2012, có thể  giúp phần nào cho Viết Nam  chấn chỉnh lại giáo dục khoa học kỹ thuât chăng ? Không nói đến tệ đoan các bằng cấp giả, bằng cấp dõm …( đặc biệt mua bán  ở ngành đại học cấp Thạc sĩ và Tiến sĩ được bao che để lãnh chiếm những chức vụ điều khiển nhiều bộ, cục, sở, tỉnh, huyện…  nước nhà , báo chí trong và ngòai nước đã  phơi bày rất nhiều, làm sửng sờ, đau buồn mọi dân Việt, cần triệt để bài trừ mau lẹ nguồn gốc vàng thau lẫn lộn này :

        Hoa Kỳ không thiếu Khoa học gia đâu !

                                           G S Tôn Thất Trình

10 Nhà Khoa Học Hoa Kỳ


Thử nhìn xem họ làm gì cho Phát triển tương lai Hoa Kỳ
và Việt Nam  tiến triển ở các ngành này đến  mức nào rồi :

10 nhà khảo cứu trẻ tuổi sáng chế lỗi lạc Hoa Kỳ có thể  thay đổi thế giới  

                     G S Tôn Thất Trình
(tiếp theo các bài vinh danh tương tự  những năm 2009- 2010- 2011)

Chủ Nhật, 7 tháng 10, 2012

Ô Tô


20 điều bạn chưa biết về  xe hơi – ô tô   

G S Tôn Thất Trình

Thứ Năm, 4 tháng 10, 2012

Quan Điểm Hoa Kỳ Về Trung Quốc

Phần nào phản ảnh quan điểm Hoa Kỳ ( ? ) về Trung Quốc ngày nay:

Tổng số cọng các Lo Sợ của Bắc Bình ( Bắc Kinh )

G S Tôn Thất Trình