Thứ Ba, 31 tháng 12, 2013

Champagne

Năm mới, dân Hoa Kỳ uống rượu sâm banh nào ?   

                                                          G S  Tôn thất Trình


Thứ Tư, 25 tháng 12, 2013

Nấm Việt Nam

Cập nhật đôi chút  hiểu biết về nấm Việt Nam : khi nấm nhìn thấy ánh sáng:

             Các mức độ sinh tố D tăng vọt khi nấm phơi bày dưới tia tử ngọai -UV rays,  nguồn gốc mới sinh tố D chăng ?  

                        G S Tôn thất Trình

Nấm Hương

Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2013

Routers

Cập nhật thêm phần hiểu biết kỹ thuật phần mềm kho dự trữ app, áppờ- ứng dụng ipad của Apple thế hệ 3G ngày 7 tháng 4 năm 2012, tháng chín năm 2013 , Apple giới thiệu  điện thọai , computers và bào xoi kênh dữ liệu – routers,  dùng kỹ thuật  mới 5 G:

  Thế hệ tiếp Wi –Fi của Apple cống hiến thêm nhiều hơn nữa tốc độ, mức tin cậy

                                 G S Tôn Thất Trình

Linksys EA6900 Smart WiFi Wireless AC Router AC1900

iPhones

 Cập nhật bổ túc về điện thọai thông minh ở Hoa Kỳ, Trung Quốc và Hàn Quốc… :

             Quá gần nhau để phân biệt rõ iPhones và các đối thủ ?
                                     G S Tôn Thất Trình

Thứ Tư, 18 tháng 12, 2013

Internet Mở Hoa Kỳ

Dân gian Việt Nam cần  hiểu biết thêm đưòng vào hiểu biết và "Internet mở" chiếu theo gương than phiền:

Tình trạng ủ dột  của băng tần rộng Hoa Kỳ

                                    GS Tôn Thất Trình


Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2013

Las Vegas

 Chơi ngông, xài phí ngày nay ở Las Vegas- Hoa Kỳ, 

kiểu công tử Bạc Liêu xa xưa

                                              G S Tôn Thất Trình


     

Mê tín, Dị đoan

20 điều bạn chưa biết về mê tín, dị đoan theo Âu Mỹ ngày nay

                                             G S Tôn Thất Trình