Thứ Tư, 30 tháng 10, 2013

South Korea

Thử tóm tắt bài học hiểu biết phát triển:

                Hàn Quốc (Nam Hàn- Nam Triều Tiên- Nam Cao Ly )

                           G S Tôn Thất Trình

Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2013

Đại Học Trực Tuyến Hoa Kỳ

Sau bài: “Hoa Kỳ không thiếu khoa học gia” trong đó có than phiền, chê bai về nội dung dỏm, dối trá… của đại học Việt Nam ngày nay, Gs Lâm Văn Bé và Gs Hòang Tụy…  cũng đã chỉ trích mạnh mẽ …, nhưng không rõ nay đã cải thiện gì chưa khi VN đang bắt đầu tổ chức đại học trực tuyến ? Sau đây thử bàn qua về:

          Giáo dục đại học trực tuyến – on line ở Hoa Kỳ ?

                                    G S  Tôn Thất Trình

Thứ Tư, 16 tháng 10, 2013

Máy in 3-D

 Một xưởng máy trên bàn giấy, thị trấn nào Việt Nam thực hiện chưa, khi ngành công nghệ nhựa dẻo đã khá tiến triển ?  

           Máy in  3-D  có thể chế tạo vật thể plastic- nhựa dẻo

                                            G S Tôn Thất Trình


Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2013

Khoa học Kỹ Thuật Hoa Kỳ 2013

 Có cái gì lạ  giữa năm 2013 ở ngành Khoa học Kỹ Thuật Hoa Kỳ ?

                                                 G S Tôn Thất Trình

I-  Chip hữu hiệu nhất :  Vi xử lý  lõi - core ( micro ) processor Intel  các lọai - series U –  Y .
     

           

Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2013

Phát Triển ở Nhật Bổn Ngày Nay

  Việt Nam áp dụng được những gì ?,sau khi cố gắng:

            Cập nhật hiểu biết về phát triển ở Nhật Bổn  ngày nay

                                          G S Tôn Thất Trình

Thử Tướng Nhật Bản Shinzo Abe