Thứ Năm, 24 tháng 9, 2015

Trung Quốc - Tập Cận Bình                       Hãy nhìn Trung Quốc Tập Cận Bình đang làm gì ?

                                       G S Tôn thất Trình

Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp gỡ các nhà quản trị Kỹ Thuật cao cấp của Trung Quốc và Hoa Kỳ ở  tiểu bang Seattle trong chuyến thăm Mỹ quốc 2015 (ảnh: The Associated Press)

Thứ Năm, 17 tháng 9, 2015

Xã hội đen Nhật: Yakuza


Xã hội đen Nhật Yakuza: quá khứ và tương lai

G s Tôn thất TrìnhThứ Năm, 10 tháng 9, 2015

Xã Hội Đen Tàu          Thử lạm bàn về xã hội đen , bọn bất luơng- găngxtơ Tàu xưa nay:

                           Xã hội đen Tàu

                                                   G S Tôn Thất Trình