Thứ Tư, 28 tháng 9, 2011

Khoa học kỹ thuật


Tiến bộ khoa học: kỹ thuật điều trị AIDS, vaccines chống ung thư, nghiện ngập, tiểu đường, mập phì  - sửa chửa ổ gà, xoi mòn ống dẫn khí, bụi phóng xạ ?
                                             G S Tôn Thất Trình
Virus AIDS

Thứ Năm, 22 tháng 9, 2011

Đài Loan

Những gì đã giúp Đài Loan phát triển vượt bực 
ngày nay: 
đại học cấp tiến
                                              G S Tôn Thất Trình

Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2011

Rượu


Sản xuất rượu mùi Agao Tequila  ở Ninh Thuận - Lâm Đồng … thay vì lấy sợi sisal ?                                       
 Rượu mùi Agao- Tequila Mễ Tây Cơ  
                                  G S Tôn Thất Trình    

Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2011

Tỉnh Ninh Thuận , Phan Rang – Tháp Chàm


Lạm bàn về phát triển một tỉnh khô hạn, nóng nhất nước :        
       Tỉnh Ninh Thuận , Phan Rang – Tháp Chàm
                                                                   G S Tôn Thất Trình

Giáo Dục

Bài học cho giáo dục Việt Nam  được chăng ( ? ) :
Đào tạo ngành gì ở khoa học – kỹ thuật Hoa Kỳ ?
                                                                 G S Tôn Thất Trình