Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2011

Tỉnh Nam Định


Cố gắng hiểu thêm đất nước:                          
Làm sao phát triển tỉnh Nam Định  thành một nôi văn hóa, kinh tế, thương mãi như xưa  ?
                                        G S Tôn Thất Trình

Chủ Nhật, 17 tháng 4, 2011

Phóng Xạ


Hiểu biết căn bản về:
                       Ảnh hưởng  sinh học của phóng xạ 
                        G S Tôn thất Trình

        

Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2011

Ăn uống thế nào để tránh khỏi phóng xạ hạt nhân ?


Sức khỏe và y tế  :
    Tìm hiểu chế độ ăn  uống tránh khỏi tai hại phóng xạ hạt nhân
                                                      G S Tôn Thất Trình
Phóng xạ Fukushima 

Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2011

Môi Sinh Nông Nghiệp


Có lẽ  các vùng rừng sác Bặc Liêu - Cà Mau, Rạch Giá- Hà Tiên, Bà Ria - Côn Sơn , Cần Giờ…  nên lưu ý tới vài nghiên cứu mới hơn trên thế giới về :
      Rừng ngập mặn- Rừng sác- Rừng đước Mangroves chăng ?
GS Tôn Thất Trình
                           

Thứ Hai, 4 tháng 4, 2011

An Ninh Dữ Liệu


 Cập nhật đời sống khoa học kỷ thuật thế kỷ 21. Làm sao bảo mật dữ liệu  ngày nay ? :

            An Ninh Dữ Liệu - Data Security
                                                          G S Tôn thất Trình

Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2011

Trung Quốc - Một xã hội đổi thay


(Tiếp theo lọat bài về Trung Quốc - Phần kết )
VI-B       
Kết luận (cho đến năm 2005) :   
Một Xã Hội Đổi Thay  
GS Tôn Thất Trình 
Kinh tế  xã hội  chủ nghĩa thị trường Trung Quốc 
           

Computer

Tiến bộ ở ngành điện tử , siêu computer:
Computer chạy bằng ánh sáng

G S Tôn thất Trình