Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2013

Nông Trại Thẳng Đứng

Nông nghiệp đô thành – đô thị tương lai : 

Nông trại thẳng đứng

G S Tôn Thất Trình

Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013

Các Nhà Chọc Trời Siêu Cao


Khi nào Việt Nam theo kịp Mã Lai Á và Đài Loan, Hồng Kông…. về các nhà Chọc trời Siêu cao- Super Tall  Skycraper, sau thời kỳ cầu treo ( cầu Mỹ Thuận), đường hầm xa lộ trong núi Hải Vân(  Huế- Đà Nẳng), xa lộ ngầm dưới sông  Sài Gòn( Thủ Thiêm)  … ?  ở cao trào đô thị hóa nước nhà và trên thế giới ngày nay:

      Tiên tiến công nghệ giúp các kiến trúc sư cố xây nhà chọc trời cao một dặm Anh

                                            G S Tôn Thất Trình

Thứ Ba, 19 tháng 2, 2013

Trung Quốc


Hai quan điểm tương lai đảng Cọng Sản Trung Quốc, có lẽ Việt Nam nên suy tư thêm chăng

                           G S Tôn Thất Trình

Thứ Tư, 13 tháng 2, 2013

Tiến Trào Các Bộ Mặt Khỉ

Năm Rồng qua – năm Rắn tới, 
tìm tông tích các xã hội tổ tiên con Rồng-cháu Tiên ?:
Cách nào tiến trào làm ra bộ mặt khỉ

G S Tôn Thất Trình

Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2013

Chúc Mừng Xuân Quý Tỵ