Thứ Ba, 28 tháng 8, 2012

Phát Triển Kinh Tế Nhật Bản và Ấn Độ


Cảm nghĩ về vài phát triển kinh tế ngày nay ở  hai nước “ mạnh” Á Châu...            

                                       G S Tôn Thất Trình

Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2012

Cập Nhật Ngành Khoa Học Vật Liệu


  Cập nhật hướng tiến bộ ở một ngành công nghệ quan trọng cho phát triển đất nước, ngành khoa học vật liệu- materials science :

 Xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, từng nguyên tử một mỗi lúc
                                                          GS Tôn thất Trình

Thứ Ba, 14 tháng 8, 2012

Brasil


Thử tìm đường hướng “ mới” cho Phát Triển Việt Nam, sau thời đại  Phong phú (xuất khẩu) hàng hóa ( “ nguyên liệu” hay sơ chế )- Commodities Boom , tiếp theo bài về phát triển Brasil  của Ruchir Sharma,  lên mạng trang  BLOGS THE GIFT, tháng 6 năm 2012, những phản hồi chỉ trích của 4 tác giả và trả lời của Sharma : 

 Vậy chớ Brasil  phá sản đến mức độ nào rồi ?

            G S Tôn Thất Trình

Thứ Bảy, 11 tháng 8, 2012

Tỉnh Vĩnh Phúc


Khi nào tỉnh Vĩnh Phúc đuổi kịp Thành Phố Đà Nẳng ở Chỉ số Cạnh tranh  (Phát triễn) các tỉnh Việt Nam - Provincial Competitiveness Index ( PCI )  ? :

Lạm bàn phát triển tỉnh Vĩnh Phúc , một tỉnh nửa trung du nửa đồng bằng - Sông Hồng ?    

                                     G S Tôn Thất Trình


Bà Trưng quê ở Châu Phong,
Giận người tham bạo, thù chồng chẳng quên.
Chị em nặng một lời nguyền,
Phất cờ nương  tử thay quyền tướng quân. 
Ngàn  tây nổi áng phong trần,
Ầm ầm binh mã xuống gần Long Biên.
Hồng quần nhẹ bước chinh yên,
Đuổi ngay Tô Định dẹp yên biên thành.
Đô kỳ đóng cõi Mê Linh, 
Lĩnh Nam riêng một trời đình nước ta.
Ba thu gánh vác sơn hà,
Một là báo phục,  hai là bá vương….
( Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca )

Thứ Tư, 8 tháng 8, 2012

Trình Tự Hệ Gen Cây Chuối


Tiến bộ ở ngành công nghệ di truyền  chuối giúp gì cho xuất khẩu chuối VN  nhiều hơn:  

    Hòan tất  làm trình tự hệ gen cây chuối là một thành công ngọt ngào

                                                   G S Tôn Thất Trình

Thứ Ba, 7 tháng 8, 2012

Than Đá Thế Giới Hiện Nay


 Hiểu biết rõ  hơn về ngành  công nghệ than đá thế giới hiện nay

                                             G S Tôn thất Trình

Tuyển chọn hột giống Lai tốt hơn, cao năng hơn

Tương lai môi sinh, khi khí hậu thay đổi: 

G S Tôn thất Trình 

Phần IV :  
Lai tuyển chọn hột giống tốt hơn , cao năng hơn

(Xin xem phần I, II, III trong Tương Lai Môi Sinh Cộng Đồng Thế Giới - ngày 20 tháng 7 2012)