Thứ Năm, 8 tháng 10, 2015

Tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

 Trong hai tỉnh – vùng  Trung Quốc Việt Nam cần biết rõ hơn, đây là đôi chút về :


    Tỉnh Vân Nam - Yunnan, Trung Quốc

                                     G S Tôn thất Trình


Thứ Năm, 1 tháng 10, 2015

10 Kỹ Thuật Trổi Dậy Chóp BuKỹ thuật cao kỷ ở Việt Nam đã làm được mấy phần :
          
10 Kỹ Thuật Trổi Dậy Chóp Bu Thế Giới Năm 2015     

                                               G S Tôn Thất Trình

Xe chạy tế bào nhiên liệu bằng điện hay bằng hydrocarbon