Thứ Tư, 25 tháng 8, 2010

Tỉnh Bắc Giang

Biết rõ hơn và lạm bàn  phát triển tỉnh Bắc Giang :

Làm sao cho Bắc Giang đúng  mức đô thị hóa nước nhà dự liệu ?

                     G S Tôn Thất Trình

“… Ngồi yên đợi giặc ( giặc Tàu nhà Tống ),  
sao bằng đem quân đánh trước để chặn các mủi nhọn của giặc ...”      
Chiến lược “Tiên phát chế nhân “ của Lý Thường Kiệt ( 1019 - 1105 )
Đất này là đất Cụ Đề ,              
Tây lên  bỏ xác , Tây về tan Xương               
Lời thề với Cụ Đề là Đề Thám - Hoàng Hoa Thám ( 1858- 1913  )

Thứ Bảy, 21 tháng 8, 2010

Huấn Nghệ Tương Lai ở VN ?...

          Mở thêm doanh nghiệp và đào tạo ngành nào ở các đại học, trung tâm khảo cứu khoa học – kỹ thuật Việt Nam ?
                                                   G S Tôn Thất Trình
      
Thứ Năm, 19 tháng 8, 2010

Chiến Tranh Điều Khiển Học

Biết rõ hơn về chiến tranh ảo ảnh ngày nay 
Chiến tranh điều khiển học - cyber war
        G S Tôn Thất Trình

Thứ Hai, 16 tháng 8, 2010

Cập nhật vài dữ liệu khoa học kỹ thuật

      Vài dữ liệu khoa học kỹ thuật cập nhật , 
có lẽ bạn nên biết chăng ?
( G S Tôn Thất Trình )

1-      Các con số Võ Khí  Hạt nhân (nguyên tử), theo  tuần báo Khám phá - Discover  các tháng 7-8 năm 2010  :
Thứ Ba, 10 tháng 8, 2010

Trân Châu Trung Quốc - Pearl of China

 Xin bạn cùng chia xẻ với chúng tôi say mê thời niên thiếu, hai sách “Gió Đông: Gió Tây “  và “Đất Lành “ của bà Pearl Buck (tên trung quốc là Trái Trân Châu) và  lạm bàn  truyện mới về bà :
Một chuyện kể rạng danh  văn hào Pearl  Buck  : 
Trân Châu  Trung Quốc
    G S Tôn Thất Trình

Nữ văn Hào Pearl Buck

Chủ Nhật, 8 tháng 8, 2010

Nuôi Cá Biển Việt Nam

 Việt Nam cần tiến mạnh hơn nữa về ngành nuôi cá biển nước mặn :
                       
Cá hồi, cá vược - chẻm biển  và cá ngừ , ngoài cá mú ?
S Tôn thất Trình

Cá vược 
cá Mú      
Cá Ngừ 
                              
Cá Hồi Thứ Tư, 4 tháng 8, 2010

Hột Nguyên Vẹn

Thử xét lại nguyên hột ngũ cốc không chà hết cám, không lấy mất mầm, còn  bổ dưỡng gì đây?
                                        G S Tôn thất Trình