Chủ Nhật, 29 tháng 7, 2012

Cảnh Báo MôiTrường

Thử tìm đường lối “mới” phát triễn xa hơn  ý niệm xuất khẩu “ hàng hóa” cho Việt Nam ?  

                                                Bài học:

Cảnh báo Môi trường vô căn cứ ngày trước và ngày nay 

                                           G S Tôn Thất Trình


Trái Cây Ca Li

Trái cây Ca Li có gì lạ cho Việt Nam không em?:

                                     G S Tôn thất Trình

1-       Quất mận tây (  Gồi ,  Quả mọng )  xanh dương – blueberriesPhi Cơ Vo Ve

Việt Nam cần theo dõi sát nút hơn nữa công nghệ sản xuất phi cơ vo ve, không người lái trong cuộc chiến tranh điều khiển học ngày nay và ngày mai ?
                                      G S Tôn thất Trình


Thứ Sáu, 20 tháng 7, 2012

Tương Lai Môi Sinh Cộng Đồng Thế Giới


Tương Lai Môi Sinh Cộng Đồng Thế Giới : 

(đáng cho Việt Nam lưu ý hơn chăng ?)

          Làm sao sống sót và phồn thịnh ở một hành tinh  đang bị hâm nóng thêm

                                 G S Tôn thất Trình

Thứ Hai, 16 tháng 7, 2012

Gồi Mâm Xôi


Cập nhật về Gồi Mâm Xôi ( Dum- Ngấy- Ré- Thuần  …  ) đen , đáng phát triển ở vùng cao  Việt Nam như dâu tây vậy 

                                   G S Tôn thất Trình

Chủ Nhật, 15 tháng 7, 2012

Qủy Tiền Tệ Quốc Tế và Ngân Hàng Thế Giới

Hiểu biết qua  về hai  cơ quan  chánh,  động lực phát triển kinh tế, tài chánh quốc tế ngày nay

          Hơn bao giờ hết, Hoa Kỳ và Âu châu phải từ bỏ kiểm sóat Qủy Tiền tệ Quốc Tế và Ngân Hàng Thế Giới

                                           G S Tôn thất Trình


Chủ Nhật, 8 tháng 7, 2012

Áo Choàng ( khóac ) Tàng Hình


Theo Dõi Tiến Bộ Khoa Học Kỹ Thuật Ngày Nay :

Những lọai áo choàng ( khóac ) tàng hình

                                             G S Tôn thất Trình

Chủ Nhật, 1 tháng 7, 2012

Tiến bộ Khoa học


Cập nhật  vài hiểu biết tiến bộ Khoa học           

                                                     G S Tôn Thất Trình


                                        1-Làm đồ bản hệ gen  đười ươi Phi châu Bonobo

Vài hiểu biết thế giới phát triển ngày nay


Cập nhật vài hiểu biết thế giới phát triển ngày nay :

                            G S Tôn Thất Trình