Thứ Tư, 27 tháng 6, 2012

Tương Lai Ngành Khí Dầu Thiên Nhiên Việt Nam


   CẬP NHẬT HIỂU BIẾT VỀ TƯƠNG LAI  NGÀNH KHÍ DẦU THIÊN NHIÊN VIỆT  NAM

                                                        G S Tôn thất Trình

Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2012

Kinh tế Trung Quốc


Cập nhật hiểu biết về Kinh tế Tòan cầu :

   Kinh tế Trung Quốc chậm bớt phát triển như thế nào ? 

                                             G S Tôn Thất Trình     

Brasil


Việt Nam học được gì ở chánh sách vĩ mô phát triển Brasil  ? :

         Brasil  phải thay đổi, không còn có thể phát triển ổn định dễ dàng ở  những thị trường  đang trỗi dậy và và giá cả hàng hóa nguyên liệu cao đã hết thời ?

    

Thứ Tư, 13 tháng 6, 2012

Châu Mỹ La Tinh


   Những hình ảnh có thể trung thực hơn về Châu Mỹ La Tinh chăng ?

                                             G S Tôn thất Trình  

Thứ Bảy, 9 tháng 6, 2012

Sách Về Các Nước Á Châu và Thái Bình Dương


Những sách mới ở Hoa Kỳ nên đọc để biết rõ hơn về tình trạng xã hội  gần đây ở các nước Á Châu và Thái Bình Dương

                                     G S Tôn Thất Trình   

1-  Trốn khỏi Trại 14: Một cuộc hành trình đáng kể từ Bắc Hàn đến Tự Do Tây Phương:

Thứ Hai, 4 tháng 6, 2012

Công nghệ máy bay Hoa Kỳ


Việt Nam cần hiểu biết tương lai tiến bộ phát triển chuyn vận thế giới tương lai không những trên biển cả , đất liền mà còn ngay cả trên không ( phận ) nữa :

    Những sáng kiến không thể tưởng tượng nổi ở ngành công nghệ máy bay Hoa Kỳ 

                                     G S Tôn Thất Trình