Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2013

Tỉnh Sóc Trăng


Lạm bàn hiểu biết thêm phát triển một tỉnh  ba tộc dân ( Kinh Việt, Miên  “Krom”, Hoa “Triều Châu”  )  sống  chung hài hòa từ lâu, gần 300 năm nay:

  Tỉnh Sóc Trăng có hai cửa chánh Cửu Long chảy ra biển Đông

                                                         G S Tôn Thất Trình

                                                                                       Anh về tìm vẩy cá trê,
                                                                            Tìm gan tôm sú , tìm mề con lươn,
                                                                                      Anh tìm con bướm có xương,
                                                           Dây tơ hồng có rễ, đạo can thường… em ưng anh.

                                                                              … Gạo Ba Thắc trắng như bông bưởi,
                                                                                 Nước phông tên tiền rưỡi một đôi…
                                                                                   Gặp cơm Ba Thắc thơm ngon,
                                                                      Chan nước mắm Hòn ăn chẳng muốn thôi.   
                                                        (Ca Dao Miền Nam , Tiến sĩ Phan Tấn Tài trích dẫn )

                                                                                    Cù Lao Dung đâu có xa:
                                                                             Bên này Đại Ngãi, kia là Cầu Quan
                                                                                    Bần – ổi , dừa nước bạt ngàn
                                                                        Cá – bóng – sao nhảy hàng đàn bến sông.
                                                         ( Ngọc Sương . Quê tôi – Đại Ngãi.  Tháng 7 – 2004 )

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2013

Tiến Bộ Về Khoa Học Thần Kinh Và Tâm Lý Học


Cập nhật hiểu biết tiến bộ về khoa học thần kinh – neuroscience và tâm lý học – psychology

( tiếp theo bài hệ gen biểu sinh đã lên mạng trang Blog The Gift  tháng 6 năm  2010 )

      Tính trạng chống lại Số phận
                         G s Tôn thất Trình


Thứ Hai, 13 tháng 5, 2013

10 Phát Minh Mới


          Mười sáng chế táo bạo cho tương lai

                                                             G S Tôn thất Trình

Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2013

Tỉnh Bắc Kạn (Cạn)


Biết rõ hơn một tỉnh Đông- Bắc,  ít dân nhất nước:

Lạm bàn phát triển tỉnh Bắc Kạn ( Cạn )

                                                                                        G S Tôn thất Trình

Một dải non xanh trong làn nước biếc
Chốn biên thành có cảnh đẹp thế chăng ?
Ngô Thì Sĩ ( 1726- 1780)

Bắc Kạn có suối đãi vàng
Có hồ Ba Bể , có nàng áo xanh
                                                                                                                            Ca Dao miền Bắc
(chú thích : áo xanh là áo các phụ nữ tộc dân địa phương, ngòai Kinh , chèo thuyền độc mộc ở hồ Ba Bể ).


Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2013

Thần Kinh - Autism


Tiến bộ y khoa:

             Khoa học thần kinh trong suốt

                                G S Tôn Thất Trình 

Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2013

Tế bào- B


Những ý kiến lớn về sinh học :

             Tế bào- B hay không tế bào- B ?

                                G S Tôn thất TrìnhLông Với Tóc Là Gốc Con Người

Lông với tóc là gốc con người ? :

20 điều bạn chưa biết về lông , tóc

G S Tôn thất Trình