Thứ Bảy, 26 tháng 6, 2010

Kiến trúc tương lai

                  Kiến 
Trúc 
Tương 
Lai 
                    


G S Tôn Thất Trình

Thứ Ba, 22 tháng 6, 2010

Nông nghiệp thế kỷ 21

Thử ước mơ vài kỹ thuật nông nghiệp tương lai, 
thế kỷ 21 ?


G S Tôn Thất Trình


Tiếp theo nông nghiệp cao ốc và vài kỹ thuật  cận đại  cho thế giới 9 tỉ người sắp tới viết ra cách đây 2 năm , sau đây là  mơ tưởng của vài nhà khoa học ở nguyệt san Khoa Học Phổ thông - Popular Science, số tháng 7 năm 2010:         

Thứ Năm, 17 tháng 6, 2010

Hiệp Ước An Ninh Hoa Kỳ - Nhật Bổn

Có lẽ Việt Nam cần hiểu biết chi tiết những khúc mắc Hiệp Ước  An Ninh Hoa Kỳ -Nhật Bổn đã trên 50 tuổi , để qui định bang giao , an ninh với Hoa Kỳ và Nhật Bổn  tình thế ngày nay chăng ?
 G S Tôn Thất Trình Thứ Bảy, 12 tháng 6, 2010

Kỹ thuật nanô

Có lẽ  Việt Nam nên biết  rõ thêm  tiến bộ khoa hoc kỹ thuật nanô, để biết ngành công nghệ  tri thức nanô  đang hướng về đâu ? :
      20 điều  có lẽ bạn chưa  biết về  kỹ thuật nanô 
               G S Tôn thất Trình  

  1. Hãy làm nhỏ  bé đi . Một nanô mét rộng khoảng một sợi DNA . Nếu bạn muốn  hoạ kiểu, xây dựng hay xử dụng những hệ thống chức năng nhỏ hơn 100 mét nanô này, bạn là một cán sự chuyên môn kỹ thuật nanô đó.

Thứ Tư, 9 tháng 6, 2010

Hệ gen biểu sinh - epigenome

Tiến bộ y khoa về DNA : 
chúng ta kiểm soát được các gen(es)của chúng ta chưa ?
             Những trọng tài DNA : 
nhiều về di truyền học hơn là chỉ có DNA 
                                G S Tôn Thất Trình        
Thứ Bảy, 5 tháng 6, 2010

Vệ tinh và GPS

    Nâng cấp Hệ thống Định vị  Toàn cầu - GPS  để thấy nhiều hơn, làm nhiều hơn
                                                                                G S Tôn thất Trình 
                Tháng tư năm 2008 , Việt Nam  phóng vệ tinh Vinasat- 1 ở giàn phóng Pháp tại Guyane - Nam Mỹ Châu . Vinasat -1 trị giá 300 triệu đô la Mỹ, do hãng công nghệ quốc phòng Hoa Kỳ Lockheed Martin chế tạo , có đời sống  18-20 năm. Cung cấp dữ liệu và phát  thanh, phát hình Đông Nam Á , Đông Trung Quốc , Ấn  Độ , Bắc Hàn , Nhật Bổn , Úc và Hạ uy Di. Việt Nam cũng vừa ký kết với hãng Lockheed  Martin, để phóng lên vào năm 2012  một vệ tinh viễn thông thứ hai  tên là vinasat- 2 , trị giá 350 triệu đô la .

Một thí dụ về chòm sao GPS di chuyển với trái đất xoay. Lưu ý số lượng 
vệ tinh thấy được từ một điểm thay đổi trên mặt đất, trong hình này 45°bắc (hình trích từ Wiki)

Thứ Năm, 3 tháng 6, 2010

Bảng hóa học tuần hoàn


Bổ sung bài kim loại cần thiết cho  công nghệ cận đại viết cách đây 2 năm :
        Những gì còn lại ở bảng hóa học tuần hoàn
                 G S Tôn Thất Trình