Thứ Tư, 26 tháng 2, 2014

Giải Nobel Vật Lý Năm 2013

Giải Nobel năm 2013 công nhận “ Hạt Tử  Thiên Thần - God Particle”:

    Các nhà lý thuyết  boson Higgs đọat giải Nobel vật lý học

                               G S Tôn Thất Trình            

Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2014

Vi Tính

 Tiếp tục làm quen với từ ngữ Việt ở thời đại  vi tính, thông tin…  thế kỷ thứ 21 : Cái gì mới lạ ở ngành computer  đây ?.

    Nâng cấp cuối cùng: Cách nào phần mềm  sẽ làm cho việc mua sắm computer lỗi  thời ?

                       G S Tôn Thất Trình


Thứ Hai, 10 tháng 2, 2014

Hoa Ban

      Hoa Ban miền  Thái Tây Bắc không đa dạng, sắc màu rực rở như hoa Móng Bò - Hoa Lan cây mộc cùng tông thực vật bauhinia,  khắp nước từ Nam chí Bắc

                                                      G S Tôn Thất Trình