Thứ Tư, 31 tháng 8, 2011

Chiến tranh ngày maiChiến tranh ngày mai : 
sau máy bay không người lái, đến phiên:
           Tàu ngầm không người lái ?
                                                                 G S Tôn Thất Trình
             

Thứ Hai, 29 tháng 8, 2011

Tiến Bộ Khoa Học Vĩ Đại


Đếm lui từ 10 xuống 1  những dụng cụ mới cho tiến bộ Khoa học Vĩ đại
                   G S Tôn thất Trình

Chữa Trị Ung Thư


Tiến bộ ở ngành chữa trị ung thư :
                Thành quả “ vĩ đại” nâng cao hy vọng đột khởi  chữa trị ung thư
                                                                G S Tôn Thất Trình
2 tế bào T màu hồng nhạt đang kết chuỗi 

Thứ Ba, 23 tháng 8, 2011

điện tóan


 Theo dõi tiến bộ ở ngành điện tóan- computing:
Máy computer kích thước exa - 1018
                                     G S Tôn thất Trình
Tianhe của Trung Quốc

Danh nhân


Việt Nam đang cố gắng sắp làm nhà máy điện hạt nhân, tưởng cũng nên biết qua :                                 
Maurice Goldhaber,  nhà vật lý học hạt nhân và hạt tử,  đã qua đời
                                         G S Tôn thất Trình

Thứ Ba, 16 tháng 8, 2011

Danh nhân


Bác sĩ Baruj Benacerraf, 
nhà đọat giải Nobel 
nghiên cứu hệ thống miễn nhiễm,
qua đời! G S Tôn thất Trình

Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2011

Hai mẫu chuyện Khoa Học Kỹ Thuật mới

Mẫu chuyện thứ 1:
Tìm hiểu động vật ma cà rồng-hút máu
Nghiên cứu nói:  Dơi ma cà rồng, hút máu có nhiệt kế - máy điều nhiệt giúp tìm con mồi
                                 G S Tôn Thất Trình


Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2011

Vật Lý

Theo dõi tiến bộ vật lý học:
                  
            Các nhà vật lý học tiến đến gần  hạt tử tránh né boson Higgs
                                 G S Tôn Thất Trình
máy gia tốc hạt tử