Thứ Hai, 31 tháng 10, 2011

Tỉnh Gia Lai - Pleiku


Thử xem hơn 30 năm sau chiến tranh:
       Tỉnh Gia Lai – Pleiku  phát triển tới đâu ?
                                 G S Tôn thất Trình  
                                                                        Cánh cò bay lã dập dờn,
                                                                      Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều.
                                                                       … Ta đi ta nhớ núi rừng,
                                                                        Ta đi ta nhớ dòng sông vỗ bờ …
                                                                           Nguyễn Đình Thi (1924 – 2003)
                                                                  

Thứ Hai, 24 tháng 10, 2011

Hóa Học


Hiểu biết rõ hơn về vài nguyên tố và ứng dụng chúng :
          20 điều bạn có thể chưa biết về Bảng Hóa học Tuần hòan
                          G S Tôn Thất Trình

Thứ Năm, 20 tháng 10, 2011

Khoa học và Đời sống


Thử nhìn xem họ đang làm gì cho tương lai phát triễn Hoa Kỳ?
            10 nhà  khảo cứu khoa học xuất sắc, năm 2011, ở các la bô Hoa Kỳ
                                         Gs Tôn thất Trình

Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2011

Bô Xít


Vài điểm kinh tế, mậu dịch tòan cầu, chúng ta nên lưu ý thêm chăng ?
       Câu chuyện tinh luyện bô xít thành aluminium ở xứ Băng Đảo
                                                                  G S Tôn thất Trình
 Nhà máy aluminium Alcoa ở Reyðarfjörður, Iceland

Thịt Gà


Vài điểm kinh tế, mậu dịch tòan cầu (bài 2), chúng ta nên lưu ý thêm chăng ?
       Câu chuyện Mỹ và Trung Quốc cải cọ đánh thuế thịt gà và chân gà
                                                      G S Tôn Thất Trình
Thị trường thịt gà ở Thượng Hải

Ngư Nghiệp


Vài điểm kinh tế, mậu dịch tòan cầu (bài 3), chúng ta nên lưu ý thêm chăng ?

      Nhãn hiệu cá ngừ  Hoa Kỳ bị xem là quá hạn chế ?

Thứ Ba, 4 tháng 10, 2011


      Cố tâm biết rõ hơn về: 
      Cây  gỗ trầm hương – kỳ nam
                                                    G S Tôn Thất Trình