Thứ Hai, 22 tháng 12, 2014

TỈNH AN GIANG

AN GIANG


A
n Giang, Long Xuyên- Châu Đốc, một phần đất Tầm Phong Long , năm 1757 thuộc đạo Châu Đốc sông Sau- Hậu Giang, vùng đất miền Tây gần như mảnh đất cuối cùng chấm dứt cuộc Nam Tiến của dân Việt, ngòai đa số dân Kinh, còn dân Việt gốc Miên –Khmer Krom đông nhất nước , dân Chăm( Chàm ) hồi giáo – Chà Châu Giang, xứ tín ngưỡng bà Chúa Xứ,  đạo Phật Thầy Tây A-Bửu Hương Kỳ Soơn, tu thực hành Tứ Ân , nguồn gốc Phật giáo Hòa Hảo, có nhiều đồi núi không cao nhưng nổi tiếng ( núi Sam , núi Cấm , Thất Sơn , núi Cô Tô ) , cảng xưa Ba Thê văn minh đô thị Ốc Eo, sớm nhất Đông Nam Á, xứ lúa gạo , nuôi cá Pangasius, nhưng cần phát triển công nghệ mạnh mẽ hơn nữa, tăng gia giao thương và hợp tác Miên- Việt… 

Thấy anh hay chữ, em hỏi thử đôi lời,
Chớ Năm Non , Bảy Núi vậy thời ở đâu ?
Năm Non ở tại xứ Đà ( Nẳng ),
Bảy Núi Châu Đốc gọi là Thất Sơn.
Đèn nào cao cho bằng đèn Châu Đốc
Dốc nào cao bằng dốc Nam Vang,
Đói no em chịu cùng chàng,
Xuống sông ra biển, lên ngàn cũng theo .
( Ca Dao miền Nam )

Giòng An Giang sông sâu sóng biếc 
Giòng An Giang cây xanh lá thắm 
Lả lướt về qua Thất Sơn 
Châu Đốc giòng sông uốn quanh 
Soi bóng Tiền Giang Cửu Long 
...

Nắng vẫn chiếu trên làn sóng nhấp nhô,Nắng vẫn chiếu trên gò má hây hây mơ màng, ngây thơ.

 (Giòng An Giang, nhạc phẩm Anh Việt Thu)