Thứ Bảy, 31 tháng 7, 2010

Tên giống lai cũng đang đổi thay

Xin nhấp chuột vào hình để phóng lớn
         Cập nhật tiến bộ ở ngành tuyển chọn mơ - mai , mận, đào, xơ ri ôn đới và bán ôn đới  cho vùng cao  hay miền Bắc có lạnh Việt Nam :


  Tên giống lai 
  cũng đang đổi thay   
     
  G S Tôn thất Trình
Thứ Tư, 14 tháng 7, 2010

Tỉnh Đắc Lắc

Lạm bàn về phát triển tỉnh Đắc Lắc (Đăk Lăk), 
thủ đô cà phê Việt Nam
  G S Tôn Thất Trình
                                                
  
“… Ta phải gìn giữ cho cẩn thận, đừng để cho ai lấy mất một phân núi, một tấc sông  của vua Thái Tổ để lại…”


Huấn thị cho triều thần của vua Lê Thánh Tông 
(trị vì 1460-1497)

Thứ Tư, 7 tháng 7, 2010

Tài Chánh Trung Quốc

               Làm sao đương đầu với uy lực tài chánh Trung Quốc
                                          G S Tôn Thất Trình
     

Việt Nam đã và đang phải đương đầu khó khăn công cuộc phục hồi việc Trung Quốc tàn phá các tỉnh miền Bắc sau cuộc xâm lăng của Đặng Tiểu Bình ” dạy Việt Nam một bài học là đã  dám xua đuổi chế độ Khmer đỏ khát máu Pol Pot, Trung Quốc bảo trợ, đe dọa miền Nam ở các vùng Tây Ninh , An Giang , Châu Đốc , Tịnh Biên - Hà Tiên , khỏi Cam Bốt năm 1979 “...

Thứ Năm, 1 tháng 7, 2010

Điện mặt trời

Điện mặt trời thắp sáng nhiều hơn nữa ?
             G S Tôn Thất Trình
Các kỹ sư Hoa Kỳ đang đẩy mạnh ngành vật lý học tế bào photovoltaic  nhắm một mục đích  cố sản xuất điện từ mặt trời  rẻ hơn điện than đá hiện nay ở Hoa Kỳ . Ai cũng yêu thích ý nghĩa  của tế bào mặt trời photovoltaic: điện mặt trời luôn luôn sạch (  không ô nhiễm )  phát xuất trực tiếp từ ánh sáng mặt trời. Vấn đề là làm  sao vượt qua  được thực tế hổn độn để làm cho kỹ thuật hoạt động tốt.