Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013

Ngoại Giao Cận Đại: Trung Quốc, Nhật Bổn, Hoa Kỳ

Những vấn đề ngoại giao cận đại, VN có lẽ cần cập nhật thêm hiểu biết chăng ?

Có tin tưởng nổi các tuyên bố tiêu biểu của đại sứ mới Trung Quốc ở Hoa Kỳ và thủ tướng Nhật không đây ?

G S Tôn Thất Trình

Phần đàm thọai với đại sứ Trung Quốc ở Hoa Kỳ 

( tiếp nối các bài về lịch sử Trung Quốc đăng tải năm 2011 )

Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2013

Cập Nhật Tiến Bộ Khoa Học Kỹ Thuật

Cập Nhật Tiến Bộ Khoa Học Kỹ Thuật,  

có thể có ích cho phát triển Việt Nam ?

G S Tôn Thất Trình

1- Nhìn thấy những gì tàng hình với nhãn quan “ Tia –T”


Các "chip" tia T nhỏ xíu  so với một đồng xu Mỹ.

Thứ Tư, 10 tháng 7, 2013

Tỉnh Quảng Bình


Lạm bàn về một tỉnh cần xóa bỏ hẳn tinh thần chia rẽ đất nước, 

quên hết “Mọi Hờn Sông Gianh xưa cũ và Phân tranh chánh trị, kinh tế, xã hội Nam Bắc( Trung ) …” 

trước nguy nan Hán hóa bành trướng phi thường ngày nay  :

        Phát triển tỉnh Quảng Bình 

một tỉnh bề ngang Đông Tây ngắn nhất nước

                                                                  G S Tôn Thất Trình


Thứ Năm, 4 tháng 7, 2013

Ba ý kiến mới về Điện

Tiếp theo các bài điện dung hợp –2008, điện mặt trời -2010 và điện hạt nhân -2011  
cập nhật hiểu biết về  

Ba ý kiến “ mới” : tua bin đáy biển,  điện thủy triều và sóng biển, điện gió...  

...có  cách mạng hóa ngành năng lượng Hoa kỳ  và giúp ích  ngành năng lượng Việt  Nam đặng gì chăng ?

                                 G S Tôn Thất Trình
Máy phát điện TidGen  do  Công ty Điện Tái sinh Đại Dương - Ocean Renewable Power Company  đặt nằm dưới đáy biển 

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2013

Trí Não và Trò Chơi


Tiến bộ công nghệ kỹ thuật dây thần kinh- neurotech industry:  

(tiếp theo bài tiến bộ khoa học dây thần kinh và tâm lý học ngày 30 tháng tư năm 2013)

       Sử dụng sức lực của trí não  ở ngành trò chơi, ngành công nghệ neurotech chuyển qua ngành công nghệ  trò chơi- video gaming  

                                    
G S Tôn thất Trình