Thứ Năm, 18 tháng 6, 2015

Mồ Hôi

20 điều bạn chưa biết rõ về :

     Mồ ( bồ ) Hôi

      GS Tôn thất Trình

Thứ Ba, 9 tháng 6, 2015

La De - Bia Việt Nam

Cập nhật thêm về “văn hóa nhậu nhẹt bia- la de” ngày nay ở Việt Nam :   
Khi nào la de - bia Việt Nam 
xếp được vào 10 hạng nhất thế giới
                                  
G S Tôn Thất Trình

Theo Dõi Bóng Dáng Quê Hương Việt NamMặt chinh phu trăng dõi dõi soi...
Chinh Phụ Ngâm.