Thứ Năm, 27 tháng 8, 2015

Sao Diêm Vương - PlutoBiết rõ hơn chút ít về :

                      Sao Diêm Vương - Pluto 

                                     G S Tôn thất Trình


Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2015

SINGAPORE

Người Việt nên hiểu rõ  hơn nữa:  

              Singapore ngày nay

                                  G S Tôn thất Trình


Thứ Năm, 13 tháng 8, 2015

Mã Lai Á

    Người Việt cần biết rõ hơn nữa về:

    Mã Lai Á Ngày Nay

(sau các bài đã trình bày chi tiết cập nhật phát triển, ở nhiều trang web, tập san ... về Trung Quốc, Nhựt Bổn, Đài Loan, Mông Cổ - Ngoại Mông và Nội Mông ( Cổ ) , Lào , Căm Bốt, Thái Lan )

                                                                           G S Tôn Thất Trình


Thứ Năm, 6 tháng 8, 2015

Thái Lan

Biết rõ hơn đôi chút về:


                                         Nước Thái Lan ngày nay

                                            G S Tôn Thất Trình 
 
Nhà cao tầng ở Bangkok