Thứ Ba, 22 tháng 7, 2014

Thám Hiểm Không Gian

 Tò mò theo dõi tiến bộ khoa học trên thế giới ngày nay, giới trẻ Việt Nam không thể làm ngơ :

      Cuộc  thi đua thám hiểm  không gian vũ trụ mới

                                            G S  Tôn Thất Trình
Trung quốc nhập cuộc đua thám hiểm không gian