Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2014

Vi Tính

 Tiếp tục làm quen với từ ngữ Việt ở thời đại  vi tính, thông tin…  thế kỷ thứ 21 : Cái gì mới lạ ở ngành computer  đây ?.

    Nâng cấp cuối cùng: Cách nào phần mềm  sẽ làm cho việc mua sắm computer lỗi  thời ?

                       G S Tôn Thất Trình Đầu tháng 8 năm 2013, chúng tôi đã bàn qua về việc thiết lập giáo dục đại học trực tuyến - online ở Bắc Ca Li Hoa Kỳ ( viện đại học bang San Jose … ) hầu  giảm bớt chê bai tệ đoan giáo dục đại học ở vùng xa, thiếu giáo sư, ban giảng huấn  ít cập nhật , trường sở ,  sách vở vv…  gs Lâm Văn Bé ngoài nước và gs Hòang Tụy  trong nước thẳng thắn nêu lên.  Nay hơn 30 trường công cọng  ở Hoa kỳ đã thiết lập một máy  cung phụng, truyền giao giúp - server trung ương  tên gọi là Juicebox 100,  tương tự  phần mềm- software của hảng mới thành lập Neverware ở TP New York, có khả năng cung cấp  tòan thể khẩn cầu của Windows  cho đến  100 máy computer  trên Ethernet hay Wi-Fi

        Mọi computer mới đến với chúng ta kềm theo một bảo đảm: sẽ có một kiểu mẩu mau lẹ hơn, sáng chói hơn, mới hơn, đặt hàng mau hơn và bạn xum xoe quanh nó. Thật khó lòng không làm như vậy.  Vi xử lý –  micro processors tăng gấp đôi sức mạnh mỗi 18 tháng  và các bộ phận khác  cũng xuất hiện  càng mau lẹ hơn nữa.   Bộ nhớ- Memory cũng mau lẹ hơn. Màn hình- screen  cũng chứa  nhiều pixels hơn ( pixel hay pel – picture elements là một hình ảnh kỷ thuật số - digital image  hay điểm lý học nhỏ nhất có thể xử lý  ở một  hệ thống trưng bày viđêô) . Các ổ cứng- hard drives cũng to hơn. Và tiếp tục tương tự.  Dù thích hay không thích, chu trình sản phẩm  cũng là một chu trình lệ thuộc . Chúng ta không chỉ muốn một điều mới mẽ; chúng ta cần có nó để chạy những lập trình mới nhất.  Nhưng có một cách thoát ra khỏi và  cách này khởi sự bằng cách trở về  cội rễ tính điện  tóan – computing roots .    

  Những máy computer thương mãi đầu tiên của thập niên 1950 là những hệ thống máy tính  trung ương ( nhiều computer cùng một lúc )- mainframe systems . Ở máy tính trung ương, một điểm cuối trung tâm – central terminal  đôi khi lớn như một phòng, chứa các xử lý, bộ nhớ và tồn trữ . Các trạm họat động  cá nhân nối kết với điểm trọng tâm –  hub , để vận dụng vào các lập trình và các căn cứ dữ liệu – databases  chia sẽ nhau. Sau nhiều thập niên, các hệ thống  trở nên mỗi ngày mỗi uy vũ.  Máy tính trung ương ở những cơ  quan hay các tổ chức lớn,   có thể chạy  ngay tức khắc nhiều khẩn cầu một lúc của hệ thống họat động. Tuy nhiên, người sử dụng hàng ngày khỏi cần  cái gì lớn và đắt như một máy tính trung ương. Ở gia thất, các computer cá nhân-PC  vẫn còn ngự trị.

   Nhưng trong thập niên vừa qua, đám mây -cloud  đã bắt đầu làm thay đổi cách nào dân gian  sử dụng các PC của họ.  Sự nối kết-   connectivity bây giờ  cũng quan trọng không kém phần cứng - harware , giúp cho  người sử dụng có sẳn sàng đường vào  phần mềm và các dịch vụ hổ trợ- back up services trên Internet.   Đó là Gaikai cho các trò chơi viđêô- videogames  , Amazon Instant Video cho  phim xi nê – movies  và ti vi, và Spotify cho âm nhạc -  và đây chỉ mới nói lên  một vài danh hiệu thôi. Năm 2011, Google đưa vào Chromebooks , các laptop- láp tốp, computer để đùi  đầu tiên, dựa gần như hòan tòan vào  đám mây, hầu cung cấp phần mềm  cho người sử dụng. Thành quả là  các máy  chỉ cần một tí bộ nhớ và một xử lý ít ít sức mạnh.

     Các cải thiện phần mềm đẩy  Chromebook đi xa thêm một bước bằng cách biến đổi đám mây thành máy tính trung ương cá nhân mang theo được. Như đã nêu trên, nhắc lại  là Newware, một hảng mới ra lò ở New York, đã phát triễn một phần mềm có thể cung cấp hòan tòan những khẩn cầu của Windows cho đến 100 máy computers  trên Ethernet hay Wi-Fi.  Hệ thống này còn họat động máy chỉ có 128MB  của RAM và  vi xử lý 500mHz.  Và  khi  vào băng tần rộng – broadband cải thiện, Neverware  hy vọng sẽ cung cấp tòan thể dịch vụ,  xuyên qua đám mây.

      Kiểu mẩu máy tính trung ương  có cơ nới rộng  xa hơn các PC nữa. Chẳng hạn , dự án  Đám mây Tinh  dòng của các La bô Intel- Tintel Labs Clone Cloud  có thể làm  với các điện thọai thông minh  cái gì Newware  đã làm với các computer cũ kỷ.   Khi một hiệu năng của điện thọai  bắt đầu tụt lại phía sau, các người sử dụng sẽ chất tải  tinh dòng  hệ thống của họ đến máy cung phụng- truyền giao Intel  và  qui định cho nó những nhiệm vụ   mà vi xử lý không còn đảm trách nổi nữa ( tỉ như hòan lại các đồ bản ).  Dịch vụ sẽ  cung cấp dữ liệu qua một nối kết tế bào  hay Wi-Fi. Và dịch vụ không ngừng tại đây; nơi nào có một màn hình – dù đó là một bảng ( computer ) nhỏ - tablets hay ti vi, và đường vào Internet, đó có thể  cũng là một computer đang họat động. Mọi trò chơi viđêô, mọi  vị trí trang website, mọi phần mầm, mọi mảnh phần mềm sẽ họat động bất cứ nơi đâu .Và phần cứng không còn  bao giờ lỗi thời nữa .        
                                
           (Chiếu theo Corinne Iozzio , chánh biên tập viên phụ tá nguyệt san Khoa học Phổ Tông- Popular Science, số tháng 10 năm 2013 ).


                           ( Irvine , Nam Ca li- Hoa Kỳ ngày 15 tháng 9 năm 2013 )


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét