Thứ Sáu, 22 tháng 10, 2010

Đồng hồ nguyên tử

Có thể bạn biết rõ chưa  :
  Mức độ chính xác của đồng hồ nguyên tử   ?                        
                                                G S Tôn Thất Trình
   
        Trong suốt lịch sử,  nhân loại  đã chia  chuyễn động Trái Đất  quanh Mặt Trời  thành những đơn vị mỗi ngày mỗi nhỏ, mỗi tế vi hơn ; đeo đuổi  một cách kiềm giữ thì ( thời ) giờ  cho chính xác hơn.  Năm 1967 , nhân loại chính thức  chấp nhận  một phương thức mới : đếm dao động nguyên tử.

Nói một cách đặc thù,  điều này có nghĩa là đo lường  tần số  các photon hấp thu hay phát đi  của những electron - điện tử âm  khi các electron    tăng thêm hay mất đi năng lượng.  Những photon này dao động  đáng tin cậy khi Trái Đất theo quỉ đạo  xoay quanh Mặt Trời, nhưng ở những tần số hơn một lần  một năm. Tiêu chuẩn  quốc tế hiện thời  để định nghĩa một giây đồng hồ - a second căn cứ  trên đo lường của chừng 20  đồng hồ nguyên tử - atomic clocks định cỡ  bằng nguyên tử cesium, dao động một giây hơn 9 tỉ lần đôi chút.  Tưởng là đã đủ chính xác rồi, thế nhưng các nhà vật lý học ở JILA và  Viện Quốc Gia Tiêu Chuẩn và Kỷ Thuật - National Institute of Standards and Technology , cả hai  đều ở thành phố Boulder,  bang Colorado- Hoa Kỳ, lại muốn  làm tốt hơn nữa.  Một ý kiến là thay các nguyên tử cesium  bằng các nguyên tử strontium, dao động- oscillate  430 ngàn tỉ lần một giây.  Sau đây là tóm tắt  cách nào  các nhà vật lý học  làm lạnh và bẩy bắt   các nguyên tử  strontium và  cách nào họ đếm các “tíc- tick “  những electron của nguyên tử này.
      
        Cái gì làm nguyên tử tíc.
       
        1-  Lạnh .  Các nhà vật lý học  đưa  các nguyên tử strontium  vào một phòng chân không - vacuum  chamber và  “bắn - fire  “ hai laser khác nhau đến chúng   tiếp nối nhau .  Các laser sẽ thu gọp  các nguyên tử  thành một nhóm, chăn dẫn chúng như thể một chó chăn cừu - sheepdog.  Điều này  ngăn hảm  nguyên tử chuyễn động và làm lạnh chúng  cho đến  vài phần triệu của một độ  trên zero- số không tuyệt đối. 
         2 - Giam hãm . Sau khi làm lạnh các nguyên tử , các nhà vật lý học phải ngăn ngừa chúng  chạy xô đến nhau . Vì như vậy có thể thay đổi tần số dao động  các nguyên tử, làm giới hạn mức độ chính xác của đồng hồ.  Muốn được như vậy, các nhà khoa học  tổ chức khoảng 2000  nguyên tử thành nhóm  chỉ chứa  30 nguyên tử trong một hàng rào mắt cáo - lattice   ánh sáng,  từ một laser thứ ba.
Atomic clock
          3- Kích động . Các nhà khoa học bắn laser đồng hồ  để kích thích  những electron  của những nguyên tử strontium.  Tần số laser đồng hồ càng gần tần số dao động strontium bao nhiêu thì lại càng kích thích nhiều nguyên tử bấy nhiêu. Khi hầu như mọi nguyên tử strontium đã được kích thích  thì laser đồng hồ cho biết là đã bắn đúng tần số và là lúc sẳn sàng để đo lường.
           4-  Đo lường. Các nhà khoa học qui định  tần số laser  bằng cách sử dụng một linh kiện  gọi là lược tần số quang học - optical frequency comb , phối hợp một quang phổ  những tần số đã biết  với laser đồng hồ, tạo ra một tín hiệu - signal thứ ba  rất dễ đo lường. Tần số của laser đồng hồ trong điều kiện hoạt động tối hảo là khoảng  430 ngàn tỉ chu kỳ  một giây, có nghĩa là đồng hồ strontium  tíc  430 ngàn tỉ lần một giây .
         
           Thời gian trôi chảy
        
            Đồng hồ cesium
           Đồng hồ cesium  dùng các vi ba - microwaves để kích thích các nguyên tử cesium . Mức độ chính xác  là thu thêm hay mất mát đi, cứ mỗi 100 triệu năm  một giây đồng hồ.  Và dao động 9 tỉ lần một giây. Tổng số nguyên tử là 10 triệu.
Cesium clock
            Đồng hồ  strontium
            Dùng laser  để kích thích các nguyên tử strontium. Mức độ chính xác là thu thêm  hay mất mát đi  cứ mỗi 300 triệu  năm , một  giây đồng hồ.  Dao động  430 ngàn tỉ mỗi giây. Tổng số nguyên tử là 2 000 .
           Đồng hồ  hạt  (lượng tử )- quantum lôgic
            Dùng  laser để kích thích  một nguyên tử aluminium, rồi sau đó  một nguyên tử beryllium  báo cáo kích thích này. Mức độ chính xác  là thu thêm hay mất mát đi  cứ mỗi  3.7 tỉ năm một giây đồng hồ. Dao động là một triệu tỉ - quadrillion mỗi giây. Tổng số  nguyên tử là 2.
           Đồng hồ  ion thủy ngân
           Cũng dùng laser để kích thích một ion thủy ngân duy nhất . Mức độ chính xác là thu thêm hay mất mát đi  cứ mỗi một tỉ năm một giây đồng hồ . Dao động  40.5 tỉ lần  một giây . Tổng số nguyên tử là 1.

             Chính xác như vậy để làm gì ?
           
             Điện thoại tế bào.
             Hầu chuyễn tiếp chính xác dữ liệu,  các mạng lưới điện thoại di động  phải đồng bộ với một biến thiên   không quá một phần triệu giây đồng hồ một ngày. Đó là lý do tại sao  đa số các trạm tế bào đều được trang bị với  các đồng hồ nguyên tử của riêng mình .  Không có thời giờ hoàn hảo , những cuộc nói chuyện sẽ bị cắt xén- xuyên tạc .
GPS system
            Hệ Thống Định Vị Toàn Cầu-  Global Positioning System ( GPS )
             GPS  dựa vào một mạng lưới của 24 vệ tinh ; mỗi vệ tinh  mang theo nhiều đồng  hồ nguyên tử . Các đồng hồ nguyên tử  giúp cho các vệ tinh gửi đi những tín hiệu đóng tem đúng thời giờ - time stamps  đến các nơi nhận GPS ; rồi tính toán  xem  bao lâu  để tín hiệu  đến được chúng . Tem thì giờ - timestamps càng chính xác bao nhiêu  thì các linh kiện GPS của bạn  cũng sẽ chấm điểm  chính xác  bấy nhiêu  vị trí  nó trên Trái Đất.    
               ( chiếu theo tuần báo Khoa Học Phổ thông - Popular Science  số tháng 11 năm 2010 )
         
   ( Irvine , Ca Li ngày 17 tháng 10 năm 2010  )
              

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét