Thứ Tư, 10 tháng 10, 2012

Hoa Kỳ không thiếu Khoa học gia đâu !


Hơn một năm sau nói qua  quan điểm  của nguyệt san Khoa Học Phổ thông – Popular Siences ngày 26 tháng 8 năm 2011 về giáo dục Khoa học – Kỹ thuật cho tương lai phát triển Hoa Kỳ, sau đây là một quan điểm khác  của nguyệt san Khám phá – Discover, Hoa Kỳ số tháng 10 năm 2012, có thể  giúp phần nào cho Viết Nam  chấn chỉnh lại giáo dục khoa học kỹ thuât chăng ? Không nói đến tệ đoan các bằng cấp giả, bằng cấp dõm …( đặc biệt mua bán  ở ngành đại học cấp Thạc sĩ và Tiến sĩ được bao che để lãnh chiếm những chức vụ điều khiển nhiều bộ, cục, sở, tỉnh, huyện…  nước nhà , báo chí trong và ngòai nước đã  phơi bày rất nhiều, làm sửng sờ, đau buồn mọi dân Việt, cần triệt để bài trừ mau lẹ nguồn gốc vàng thau lẫn lộn này :

        Hoa Kỳ không thiếu Khoa học gia đâu !

                                           G S Tôn Thất Trình

              Sáng suốt qui ước là thiếu hụt khoa học gia và kỹ sư  trẻ tuổi  đe dọa thanh đua- cạnh tranh ( thắng lợi ) xứ Cờ Hoa trên  thế giới. Quan điểm trái ngược là Hoa kỳ phải lo âu về phẩm giá , chứ không phải là số lượng  các nhà khoa học đào tạo ở Hoa Kỳ. Việt Nam càng đáng lo âu hơn nữa , khi giáo dục dạy chính trị cổ lỗ vô bổ, tính chất kinh kệ tôn giáo, không nhằm phát triễn tư duy khoa học ….( mạng G S Hòang Tụy, theo Lâm văn Bé , 2010 ) Năm 2010, Hoa Kỳ có  633 000 sinh viên đọat bằng cấp cử nhân- Bachelor of Science ( BS )  về khoa học, công nghệ - engineering và lảnh vực y tế. Hơn ¼ trong số này bảo đảm đủ sức theo học đọat bằng tiến sĩ – PhD trong vòng 5 năm sau.  63 000 hậu tiến sĩ được bổ nhiệm  vào các ngành khoa học , công nghệ và y tế năm 2010, tăng 45 % so với 10 năm trước, năm 2000. Rất nhiều hậu tiến sĩ  không tìm ra được việc làm thường xuyên. Trong thời gian 5 năm qua, từ 2006 đến 2011, tỉ xuất tài trợ liên bang ( của chánh phủ ) cho khảo cứu, phát triễn  không quốc phòng, là động lực chánh thúc đẩy công việc liên hệ tới Khoa học – Kỹ thuật  đã giảm bớt.

             Kể từ khi  Nga Sô Viết phóng lên Sputnik năm 1957,  dân Hoa Kỳ đau khổ vì  lo sợ  tái diễn  thụt lùi  về khoa học. Ngày nay khi nền kinh tế Mỹ lắp bắp và các  nước ngọai quốc  như Trung Quốc vươn lên, nổi lo sợ này lại  tái xuất hiện.  Để giải đáp lo sợ này  nhiều người đã ôm đồm  một giải pháp thân thuộc và tuồng như khá lô gíc: hãy đào tạo thêm các nhà khoa học và kỹ sư Hoa Kỳ.  Các chánh trị gia , giới báo chí truyền thông – media , ngay cả các Hàn lâm viện Quốc gia ( Hoa Kỳ ) không thuộc chánh phủ cũng nhắc lại như vẹt  cái nhìn là Hoa Kỳ đang đối diện  một thiếu hụt  cực trọng  về các nhà khoa học và huấn luyện thêm  họ sẽ có thành quả tăng thêm sáng tạo.

             Thật tế, Hoa Kỳ đã sản xuất đầy các nhà khoa học.  Ghi danh vào  các chương trình sau cử nhân vào khoa học và công nghệ đã tăng thêm 35%, từ năm 2000 đến năm 2010 theo Cơ quan  Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ.  Đơn giản có thêm thạc sĩ ( cao học ) và tiến sĩ   khoa học không là phép kỳ diệu  chuyễn thành sáng tạo .  Rất nhiều nhà khoa học trẻ tuổi Hoa Kỳ  đã xếp chồng  theo các mô hình nắm giữ  sự nghiệp , trải qua nhiều năm (có khi cả hàng chục năm ) ở vị trí hậu tiến sĩ cố tìm công việc không đương nhiên  tìm ra ngay. Ở ngành bị tổn thương nặng nề  như  hóa học  và khoa học vật liệu,  tỉ xuất thất nghiệp gần như tăng gấp đôi, lên đến 6.1 % từ 2010 đến 2011( tỉ xuất thất nghiệp  cả nước và mọi ngành ở Mỹ khỏang trên 8 %, ở Pháp là 12 % ? ).

            Hòa lẫn thêm vấn đề, rất nhiều công việc  khoa học và công nghệ ( kỹ sư ) đi ra nước ngòai.  Ngành hóa học tuyệt diệu, làm ra các  hợp chất phức tạp dược phẩm  và các ứng dụng tiên tiến khác, trả lương cho các nhà khoa học nội địa ở Mỹ  trung bình là  55 000 $ một năm. Ngành này trả lương  một nhà hóa học Ấn Độ  6 000 $ thôi. Các nhân  viên Hoa Kỳ rất có thể  sản xuất và khả năng hơn các nhà đối gía quốc tế,  nhưng không đương nhiên đủ một biên tế có cơ giải thích lương bổng 9 lần cao hơn.

             Bài học ở đây là Hoa Kỳ không thể chỉ dẫn dắt  dân Hoa Kỳ  xuyên qua giáo dục  khoa học và chờ đợi  một vặn quay  dược phẩm, sứ mệnh không gian và giải đáp môi sinh mới mẽ. Thay vì khuấy tung đạo tào thêm khoa học gia, Hoa Kỳ  cần  chuẩn bị họ sẳn sàng tốt đẹp hơn.  Hoa Kỳ cần xác định  những sinh viên giỏi dang hơn và trải bày họ sớm sủa hơn về khảo cứu thật sự,  để họ có thể  lựa chọn một sự nghiệp đeo đuổi khám phá , thay vì họat động cho Phố Uông -Wall Street.  Rồi thì, Hoa Kỳ cần thúc cựa  trên các nhà sáng tạo trẻ tuổi này với các tranh đua và công nhận của giới báo chí truyền thông.  Hoa Kỳ đã đi đúng đường với những  cuộc thi  tỉ như Phần thưởng X – X Price, nhưng Hoa Kỳ cũng phải  cống hiến  tài trợ tranh đua cho những khám phá nhỏ hơn nhưng đáng kể hơn. Phát triễn một phản ứng mới hóa học có thể không bảo đảm đọat giải Nobel,  nhưng lại có thể làm ra khác biệt cho một lọat công nghệ rộng lớn từ công nghệ dược phẩm đến các pannen mặt trời .

         Khám phá  là một lọai tiền tệ kỳ lạ. Hoa Kỳ sẽ không cải thiện được tình huống khoa học mình,  nếu không  nuôi nấng ý kiến ( mới ) và cảm hứng .  

             ( Irvine, Nam Ca Li  ngày 18 tháng 9  năm 2012 )
          

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét