Thứ Hai, 25 tháng 1, 2010

Chứng nhân Pol Pot khủng bốChuyên xưa, tình thế mới, có lẽ con cháu nên hiểu rỏ hơn.:
Chứng nhân Pol Pot khủng bố

G S Tôn thất Trình

Nước (ta) có nhiều vùng kinh tế quan trong… , cả tại trung châu như Chàm, Khmer Krom, thì chắc các Anh ( Vỏ Nguyên Giáp … ) đã biết đó là lổ hở của nước ta đối Tây Phương …
Trích “Lá Thư cuối cùng của GS Hoàng Xuân Hãn gửi Vỏ Nguyên Giáp”

Cuối thập niên 1970 , khi cùng môt phái đoàn chuyên viên FAO sang nghiên cứu phát triễn lúa gạo trên đất phèn- mặn và nuôi tôm ở xứ Tây Phi Châu Guinée Bisssau , phía Nam xứ Sénégal, vừa dành dươc độc lập, thoát khỏi ách đô hộ Bồ Đào Nha, chúng tôi đã thấy chuyên viên đồng nghiệp người Căm Bốt nổi giận lôi đình , mắng chuyên viên người Pháp trong cùng phái đoàn, khi ông này đề cập đến vụ tàn sát dân chúng của chế độ Pol Pot đương thời, cho đó là chuyện bày đặt của ngoai quốc , để đánh phá chế độ Khmer Đỏ. Nhưng sau đây là sách nói về Pol Pot , xuất bản tháng 7 năm 2005 của giáo sư sử ký Philip Short , đại học Maryland , học giả chánh của Trung tâm The Asia Program of the Woodrow Wilson International Center for Scholars . Dưới đề tài : Mỗ Xẻ một Cơn Ác mộng – Anatomy of a Night mare, dày 540 trang , nhà xuất bản Henry Holt &Co. được Warren Cohen , nhật báo LA Times trình bày là “ Chứng nhận của khủng bố Pol Pot” . Nhân dịp GS Hòang Xuân Hãn vừa viết cho Tướng Vỏ Nguyên Giáp, mong Việt Nam cố gắng tìm cách nào hoà giải với dân tộc Khmer và các tộc dân thiểu số khác , như Pháp đã hòa giải với Đức và giải quyết việc hội nhập thỏa đáng các tộc dân Breton, Auvergnat , Basque, Alsacien, Corse .v.v…
Vài ngày trước khi mất Sài Gòn về tay Bắc Việt tháng tư năm 1975 , Nam Vang, thủ đô Cămbốt cũng đã rơi vào tay Khmer Đỏ, một lực lượng Cọng Sản địa phương, do Pol Pot lảnh đạo . Suốt 3 năm ruỡi sau đó , hơn một triệu rưởi dân Căm Bốt , nghĩa là 20% tổng số dân nước này, đã bị hành hình , chết đói hay chết bệnh tật, thành quả của chánh sách Pol Pot và các cọng sự viên đề xướng. Tội ác của Khmer Đỏ , được xem rộng rải như là một cuộc diệt chủng – genocide , đã nâng Pol Pot lên hàng Hitler, Stalin và Mao Trạch Đông , như thể là những đồ tể sát nhân thế kỷ thứ 20 .
Philip Short là đặc phái viên Đài BBC và là tác giả sách “ Mao, một Đời sống “ , đã trải nhiều năm du hành khắp nước Căm Bốt, phỏng vấn mọi người muốn nói chuyện với sách “ Pol Pot: Anatomy of a Nightmare “ . Short viết ra nhờ những phỏng vấn này và tài liệu từ Căm bốt , Trung Quốc , Pháp , Nga và Việt Nam , cung cấp chi tiết sâu đậm về các chuyện lặt vặt của chánh trị Căm Bốt . Đáng tiếc, khảo cứu phong phú và dòng chảy cuồn cuộn chuyện ông kể lại, làm tràn ngập mờ đi nhiều, chân dung :Pol Pot Short vẽ ra, cũng như cố gắng ông, hầu giải thích tại sao một nhà lảnh đạo đảng Cọng Sản lại biến thành một quỉ dữ như thế .

Saloth Sar , tên thật của Pol Pot , sinh năm 1925 là con một điền chủ giàu có vào thời kỳ Căm Bốt còn là một nước thuộc địa , Đông Pháp bảo hộ . Short mô tả Pol Pot như là một sinh viên tầm thường; tuy học hành cũng đủ khá tại một trường kỷ thuật , để nhận một học bổng đi Paris học kỷ sư năm 1949 . Ai biết Pol Pot trước khi Pol Pot rời Căm Bốt , nhớ lại là Pol Pot rất nồng hậu và thân thiện , lực sĩ , thích âm nhạc và thơ , và tươi cười niềm nở . Không ai nói tới bất cứ một đặc điểm hay một tin tưởng nào, tiên đóan nhiệm vụ ông ta sẽ gánh vác và hành xử, vào thập niên 1970 .

Pol Pot ở Paris, đọc các sách Thời Cách Mạng Pháp và được giới thiệu sách Các Mác – Karl Marx . Pol Pot và các bạn bè ông trở thành Cọng Sản , trước tiên gia nhập đảng Cọng Sản Pháp . Tuy nhiên , Short cho rằng chủ nghĩa Mác – Lê Nin không qui định con đường Pol Pot đeo đuổi sau đó , mà chính là do văn hóa Khmer của Căm Bốt và Phật Giáo làm ra .

Short cống hiến một cái nhìn nghiêm khắc về văn hóa Khmer , ông biện cứ là niềm khinh bỉ những đức tính, tỉ như dạ trung thành và lòng ngay thẳng, nhận thức tha thứ là yếu đuối và không xem là con người có thể cải tạo được . Tác giả nhìn những thanh trừng bạn bè ,đồng chí , nổi khiếm khuyết khả năng quan niệm hòa giải quốc gia với các đối thủ trước đó và lệnh tàn sát hết mọi tù tôi là những mối thất vọng của Pol Pot, văn hóa Khmer tạo ra. Tướng Lon Nol , chính phủ Hoa Kỳ hổ trợ bị Khmer Đỏ lật đổ, và hòang thân Norodom Sihanouk , đôi khi làm vua và luôn luôn giữ uy quyền ở Cam Bốt , theo Short cũng phạm những lỗi lầm tương đương Pol Pot , nhưng ở mức độ thấp hơn .
Pol Pot ghét thậm tệ Người Việt và những cuộc tàn sát có tổ chức ông ra lệnh, có thể hửu lý là do văn hóa Khmer tạo ra và do niềm thù hận lịch sử giữa hai dân tộc Khmer và Việt Nam . Nhưng dù cho không có cơ hội này , chắc chắn là sự cảm phục của Pol Pot đối với Stalin , Mao Trạch Đông, với nhà độc tài Bắc Hàn Kim Nhật Thành đã góp phần vào việc Pol Pol lựa chọn các chánh sách và những phương tiện thực thi chúng . Thế nhưng Short cũng không lý luận vững chải cho lắm , khi nhấn mạnh rằng giáo dục Phật Giáo của Pol Pot là nguồn gốc vài chương trình đồ tể, sát nhân này. Phật giáo có thể kêu gọi tín đồ gạt bỏ cá nhân tính và khẩn cầu họ đừng đặt giàu sang vào giá trị , nhưng Phật giáo không dẫn giắt tín đồ đến việc giết chết những ai không tuân thủ giáo lý , kinh Phật . Và khác với quan điểm của Short , các tín đồ Phật giáo không bị lôi cuốn vào những cực đoan, hơn là dân Căm Bốt sinh sống ở đất nước nhà .

Pol Pot trở về Căm Bốt năm 1953 , khi các lực lượng quốc gia Việt Nam phấn đấu giải phóng Đông Pháp khỏi nền đô hộ Pháp và chịu để cho Việt Nam kiểm sóat Căm Bốt . Gia nhập kháng chiến , Pol Pot chia sẽ tâm trạng đánh đuổi Pháp , nhưng Pol Pot cũng rất kiên trì phấn đấu để Cam Bốt thóat khỏi ảnh hưởng Việt Nam . Tuy nhiên, từ năm 1953 đến năm 1970, chính Sihanouk đã điều đình một hiệp ước Căm Bốt độc lập với Pháp Quốc , đánh đu khó khăn giữa Việt Nam và Hoa Kỳ , chiến đấu duy trì một chánh trị tuồng như trung lập, mà không đủ sức đương đầu, khi chiến tranh Hoa Kỳ ở Việt Nam sôi động, vào thập niên 1960 .

Rồi đến tháng 3 năm 1970 , chánh phủ Sihanouk bị Lon Nol đảo chánh lật đổ, khi Lon Nol chờ đợi Hoa kỳ hổ trợ được xem là đúng . Quân đội Hoa Kỳ và khách hàng chiến đấu là miền Nam Việt Nam đều mong muốn đánh các căn cứ Bắc Việt, ẩn náu ở Căm Bốt . Sihanouk đã ngăn chặn được Hoa Kỳ và miền Nam Việt Nam . Lon Nol không làm được như vậy. Tấn công Bắc Việt ở Căm Bốt của Hoa Kỳ và miền Nam Việt Nam , đã khởi động một nội chiến hung bạo . Các lực lượng Lon Nol đựợc Hoa thịnh Đốn hổ trợ và Khmer Đỏ được Hà Nội giúp đở . Năm thứ nhất cuộc nội chiến này , đa số trận đánh do bộ đội Bắc Việt đảm nhiệm và máy bay quân sự Hoa Kỳ thả xuống khắp nước Căm Bốt một số bom lớn lao .

Năm 1972 , Khmer Đỏ nâng cao cố gắng quân sự và năm 1975 dẫn đầu đánh bại lực lựợng chánh phủ . Sau khi chiếm Nam Vang,. Khmer Đỏ đã buộc dân gian di tản khỏi Nam Vang và khỏi nhiều thị trấn trong nước . Mọi dân thị thành , kể cả bệnh nhân bệnh viện thảy đều bị buộc dẫn bộ , khiến hàng ngàn người chết . Pol Pot và các đồng chí cương quyết tái định cư dân gian, như là một phương cách tạo ra một hảo huyền Cam Bốt theo tập thể nông dân tự túc , một lọai xã hội kiểu mẩu cho toàn thể thế giới chậm tiến . Thật tế, họ tạo ra một “quốc gia nô lệ - -slave state “ , theo lời Short, trong đó hàng trăm ngàn dân gian chết đói và hơn nhiều trăm ngàn người khác bị xem là chướng ngại vật cho đổi thay cách mạng, bị tra tấn tàn bạo và bị tàn sát . Hàng trăm ngàn dân Việt Nam ở Căm Bốt củng bị tống khứ đi hay bị giết chết .

Thù hận Việt Nam, cuối cùng cũng đưa tới Pol Pot bị đuổi chạy . Cương quyết chận trước ảnh hưởng Viêt Nam tại Cam Bốt, Pol Pot tung ra một lọat tấn công khiêu khích, xuyên qua biên giới Việt Nam , năm 1978 . Tháng 12 , Việt Nam phản công và một tháng sau , Khmer Đỏ sụp đổ ; lực lương Việt Nam chiếm Nam Vang . Ở đó , Việt Nam thiết lập một chánh phủ do dân Căm Bốt ngự trị , kể cả dân Khmer Đỏ đã chiến đấu dưới quyền Việt Nam chống lại các lực lượng Lon Nol và Khmer Đỏ. Pol Pot và các tay hổ trợ mạnh mẽ trung thành, phải biến thành những kẻ chiến tranh du kích, để sống còn , và dần dần tan biến theo thăng trầm chánh trị quốc tế .

Hoa Kỳ và Trung Quốc , nhất trí trên một liên minh ngầm chống Nga Sô Viết là nước ủng hộ Việt Nam . Hầu làm áp lưc Việt Nam cho Sô Viết yếu kém đi , suốt cả thời gian Chiến Tranh Lạnh , Hoa Kỳ cũng đã viện trợ cho Khmer Đỏ tồn tại .Đến năm 1984 , Việt Nam rút quân khỏi Căm Bốt , nhưng chánh phủ Căm Bốt , Việt Nam thiết lập tại Nam Vang, đã tỏ ra rất nhiều trì chí đàn hồi đáng phục . Khi Chiến Tranh Lạnh chấm dứt vào năm 1989, Hoa Kỳ cũng rút ra khỏi tổ kiến lữa Căm Bốt , không còn liên can gì đến một đồng minh củ ghê rợn là Khmer Đỏ nữa cả.

Tuy nhiên ,Pol Pot vẫn tiếp tục chiến đấu , theo mô tả của Short là một “ khảm lý tưởng và lò sát sinh “ , mãi cho đến khi Pol Pot bị lực lượng chánh phủ bắt vào tháng tư năm 1997 và đặt vào tình trạng biệt giam tại nhà . Pol Pot chết trên giường bệnh , tháng tư năm 1998, chưa bao giờ bị bó buộc phải giải thích hay xin lỗi những ghê rỡn Pol Pot gây ra cho dân Căm Bốt, chưa bao giờ bị trừng phạt về những tội ác tày trời của mình . Nhưng rất nhiều nguyên cộng sự viên của ông ta, đồng lõa hành động , nay là nhân viên cao cấp chế độ mới .Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét