Thứ Tư, 24 tháng 2, 2010

Sóng RađiÔCập nhật hiểu biết, đột phá  KHKT:
( Tôn Thất Trình )
  Những cách sử dụng làn sóng rađiô
                   Khi bạn dạo phố  đại lô 14 th,  bạn lang thang  qua một “ bệnh viện “ tâm thần  điện từ vô hình - invisible  electromagnetism .  Thật thế,
nếu bạn có thể nhìn thấy được các làn sóng rađiô , thì ở  nóc tòa xây cất Empire State Building ,  thành phố New York City,  cách đường này 20 khối nhà – blocks về phía Bắc , bạn thấy cháy bừng sáng ngọn lữa tựa như kính vạn hoa – kaleidoscopic flare, chói sáng tòan thể đại phố.  Tòa Empire State    Building tiếp nhận một lọat ăng ten , lợi dụng bề cao  1 454  bộ Anh ( gần 485 m ) cho đến  chóp  tòa chứa cột thu lôi , để phát thanh một nhóm đông trạm rađiô và ti vi  . Nhưng không khí không chỉ chứa  các tín hiệu rađiô và ti vi mà thôi . Nỗi hổn lọan  phụ thêm nào là  điện thọai tế bào ,  nào là các máy để đùi - laptop có khả năng Wi-Fi , máy walkie – talkies , và nhiều lọai khác nữa .         


                        Để ngăn ngừa truyền tin  giao thoa lẫn nhau, Ủy Ban Truyền Thông Liên Bang Hoa Kỳ và Cơ quan  Quốc gia ( Hoa Kỳ )Viễn Thông và Thông Tin , điều hòa chặc  chẻ  sử dụng mọi tần số  rađiô  trên quang phổ điện từ - electromagnetism spectrum . .Nhờ một linh kiện, có tên là  máy phân tích quang phổ , có thể hình dung được  cách nào quang phổ đã được sử dụng.  Ở hình đính kèm,  linh kiện bạn mượn được có thể dò tìm  những tín hiệu từ  100 kilohertz ( kHz ) , dưới đôi chút  tần số  các trạm rađiô làn sóng dài, cho đến 3 gigahertz ( GHz )  đôi phần trên  đọan 2.4 GHz của quang phổ  các mối nối kết Wi-Fi sử dụng .  Nếu bạn có một máy computer khả năng Wi-Fi,  bạn có thể tạo ra  dịch bản  kẻ nghèo, một  máy phân tích quang phổ  của chính bạn .  . Tuy nhiên bạn cũng còn cần thêm một phần mềm , tỉ như  Kismet hay KisMAC , ban cóthể trích ra ở đường dây trực tuyến – online tự do , không mất tiền mua .  Phần mềm này dùng card ( cạc ) Wi-Fi rađiô bạn  và phô bày mọi tín hiệu từ các trạm căn cứ Wi-Fio kế cận , song song với tần số hay kênh  các trạm đang phát thanh. Vụ này rất tiện lợi , nếu bạn chú ý đến một gia giảm  tốc độ mối nối kết  không dây của bạn. Rất có thể là  những láng giềng   đã thiết lập một trạm căn cứ Wi-Fi mới , sử dụng cùng một kênh với bạn  mà thành quả là giao thoa – interference . Nếu bạn nhận ra môt kênh không dùng  Kismet hay KisMAC, bạn có thể điều chỉnh trạm căn cứ  của bạn , hầu giúp bạn nối kết , mà không bị giao thoa gì cả
            Chú thích hình những làn sóng rađiô :
             Như đã nói trên, các làn sóng rađiô là những phát xạ điện từ , tỉ như tia-X và ánh sáng nhìn thấy được .Những làn sóng ra điô khác biệt nhau  xuyên qua quang phổ điện từ , nhờ những tần số của chúng; ở hình này , được đo bằng megahertz ( MHz)  và gigahertz( GHz). Sử dụng quang phổ được điều hòa chặc chẻ  ở Hoa Kỳ , để ngăn ngừa giao thoa .  Tín hiệu ti vi và rađiô  luôn luôn mạnh nhất,  vì chúng cần  đi đến nơi chúng phát thanh, trong khi  sức mạnh tín hiệu các lộ trình máy bay  thay đổi lúc này qua lúc khác . Một máy truyền Wi-Fi  yếu hơn nhiều , nhưng  trông có vẽ mạnh , vì rằng  chúng gần máy tìm dò của bạn..      

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét