Thứ Tư, 24 tháng 2, 2010

Văn Minh

Việt Nam đang  cố gắng phát triển ba công nghệ  thế giới thế kỷ thứ 21- công nghệ năng lượng , công nghệ nanô , công nghệ sinh học-  nhưng hệ thống chánh trị , kinh tế,  xã hội   nước nhà đã tiến kịp  trào lưu hiện đại  thế giới văn minh chưa ? Thử mạn đàm :
Việt Nam  hướng mau hơn về  văn minh , văn hóa týp 1 thế giới được không ?
                                    G S Tôn Thất Trình

  Sau đây là quan điểm “ mới “ về xếp hạng văn minh , văn hóa của GS  Michael Shermer , giáo sư phụ tá  trường Chánh trị và Kinh tế ,  Viện đại học Cao học ,  Claremont , bình luận viên hàng tháng tạp chí Khoa học Hoa Kỳ - Scientific American , tác giả sách vừa mới xuất bản : “ Trí Óc Thị Trường – The Mind of the Market” .
            Nền văn minh thế giới  đang tiến mau lẹ đến điểm đổ dốc , đổ nghiêng, đổ ngữa . Nhân lọai đang cần một chuyễn tiếp  từ các nhiên liệu hóa thạch không  tái sinh được  , lọai năng lượng chủ yếu của chúng ta đến  những nguồn năng lượpg tái sinh được , giúp chúng ta  phồn thịnh tương lai.  Sai hỏng thực hiện cuộc biến đổi này, sẽ làm  chúng ta diệt vong , sa vào  những mưu mô , qủy kế không ngưng , và những xung đột kinh tế  quấy nhiễu văn minh thế giới , suốt nữa thiên niên kỷ vừa qua .
            Chắc chắn là chúng ta cần những kỷ thuật mới , nhưng nếu  những hệ thống kinh tế và chánh trị  không tiến triễn, chúng ta sẽ không trở thành những gì chúng ta cần phải đạt được .  Đó là cái gì vậy ?  Đó là týp 1 văn minh thế giới .
       
Năm 1964 ,trên một bài bản tìm kiếm những nền văn minh ngòai hành tinh trái đất, nhà thiên văn học Sô Viết Nikolai Kardashev gợi ý dùng những  viễn vọng kính rađiô  để dò tìm ra những tín hiệu năng lượng ,  từ các hệ thống thái dương ( mặt trời ) khác . Nơi đó có thể có những nền văn minh với ba mức độ  tiến triễn : Týp 1  thu lượm hết  năng lượng hành tinh nó ; Týp 2  thu lượm mọi năng lượng mặt trời nó ; Týp 3 , chủ trì được mọi năng lượng tòan thể thiên hà nó .     
            Căn cứ vào mức hửu hiệu năng lượng của chúng ta ở thập niên 1960 ,  nhà thiên văn học  Carl Sagan , năm 1973, ước lượng rằng  Trái đất  chúng ta biểu hiện Týp 0.7  văn minh ,  trên thang Týp 0 và Týp 1.   Ngày nay định gíá  lại là văn minh chúng ta thuộc mức cao hơn , thuộc Týp 0.72 . Vì  thang Kardashevian là logarithm , mỗi gia tăng  tiêu thụ năng lượng đòi hỏi một bước nhảy vọt sản xuất điện năng đồ sộ  , còn lâu lắm chúng ta mới đến  văn minh mức Týp 1.0
            Nhiên liệu hóa thạch không đưa chúng ta đến nơi được đâu . Nhưng nguồn  tái sinh như mặt trời , gió và địa nhiệt là những khởi sự tốt đẹp , và nếu kéo thêm  điện hạt nhân nữa ,  thì các nhiên liệu sạch và tái sinh được này,  có cơ dẫn chúng ta đến Týp 1 .
             Rào cản  không chỉ duy nhất hay chủ yếu là kỷ thuật  .  Chúng ta đã có lối mòn chứng minh ghi chép những giải pháp thành công đáng ngạc nhiên về các vấn đề sống sót, nếu chúng ta đủ ý chí  chánh trị và cơ hội kinh tế , giúp giải pháp  phong phú hơn . Nói một cách khác,  chúng ta cần có một tổ chức và và một nền kinh tế Týp 1 , song song với kỷ thuật , để tiến lên  một văn minh Týp 1.
         Thật sự chúng ta đã gần kề týp này rồi. Nếu chúng ta dùng thang Kardashevian  để biểu thị tiến bộ  nhân lọai, chúng ta nhìn thấy  chúng ta đã đi xa  ,vượt khỏi Týp 0 , suốt lịch sử dài dòng  lòai (vật) chúng ta, giúp chúng ta biết văn minh Týp 1 như thế nào :
            Týp 0.1 : là những nhóm uyễn chuyễn họ người – hominids, sinh sống ở Phi Chậu . Kỷ thuật lúc bấy giờ là những dụng cụ sơ khai  bằng đá . Xung đột giữa các nhóm giải quyết  xuyên qua hệ thống  cấp bậc ưu thế ,và  hung tợn xảy ra giữa các nhóm  rất  là thông thường.
            Týp 0.2 :  Băng đảng hội họp săn bắt  lang thang , tạo ra những nhóm tương đồng họ hàng , phô bày phần lớn  một hệ thống  chánh trị hàng ngang  và một nền kinh tế chủ nghĩa bình đẳng, bình quân.
               Týp 0.3 :  Bộ lạc nối kết  cá nhân qua tương đồng họ hàng, với một nếp sống  định cư và nông nghiệp hơn .  Bắt đầu bằng một  cấp bậc chánh trị   và một phân chia lao động kinh tế sơ khai
            Týp 0.4 :  Chức vị thủ lĩnh gồm một liên minh  bộ lạc  thành một đơn vị   duy nhất chánh trị  cấp bậc,  với một thủ lảnh ưu thế trên chóp ,  mở đầu một bất bình quân , bình đẳng  kinh tế đáng kể  và một sự phân chia lao động ; trong đó các thành phần hạ cấp sản xuất thực phẩm  và các sản phẩm khác ,  cho những thành phần  cao cấp hơn tiêu thụ.
              Týp 0.5 : Quốc gia là một liên minh chánh trị ,  cai quản một vùng  địa lý  và dân cư vùng liên hệ  qui định rỏ rệt, chứa một nền kinh tế buôn bán, cố tìm một thăng bằng thuận lợi  thương  mãi  thắng ( được )-thua cùng các quốc gia khác .
            Týp 0.6 : Đế quốc nới rộng  kiểm sóat dân chúng  không cùng chung vùng cai quản văn hóa ,tộc dân và địa lý  ; hầu chiếm ưu thế kinh tế  trên các đế quốc khác.
            Týp 0.7 : Dân chủ chia sẽ quyền  hạn trên nhiều cơ chế, do những chức quyền đắc cử một số công dân bầu lên . Lúc này một nền kinh tế thị trường khởi sự bùng lên .
            Týp 0.8 :   Thiết lập những nền dân chủ tự do – liberal democraties, cấp quyền bầu cử cho mọi công dân.  Thị trường bắt đầu  ôm chồm một trò chơi kinh tế không phải số không- nonzero , luôn luôn thắng win- win,  xuyên qua thương mãi tự do với các quốc gia khác .
              Týp 0.9 :  Chủ nghĩa Tư bản dân chủ , pha trộn Dân chủ tự do  với Thị trường tự do, lan tràn  khắp thế giới,  qua những phong trào  dân chủ ở các nước  đang phát triễn ( chậm tiến )  và những khối thương mãi rộng lớn , tỉ như Hiệp hội Âu Châu. .
              Týp 1.0Chủ nghĩa tòan cầu – Globalism , bao gồm đi vào Internet không giây khắp thế giới , với mọi hiểu biết kỷ thuật số  và phổ cập tới  mọi người.  Một nền kinh tế tòan cầu  tòan vẹn với thị trường tự do , trong đó ai cũng có thể thương mãi với người khác,  mà không có sự can thiệp  của các quốc gia hay chánh phủ .  Một hành tinh nơi mọi quốc gia đều là dân chủ, ai nấy đều được cấp quyền bầu cử .
            Những chủ lực ngăn cản chúng ta nhảy vọt, tiến đến văn minh Týp 1.0 , thiết yếu là chánh trị và kinh tế. Mức đề kháng các quốc gia không dân chủ , chống lại trao quyền hành cho dân gian rất uy vũ , đặc biệt ở các nước chế độ thần quyền, nơi các nhà thống trị hầu như muốn trở lui lại liên minh bộ lạc  thuộc Týp 0.4 . Chống đối khuynh hướng tiến về một nền kinh tế tòan cầu  hóa rất quan trọng, ngay tại  Tây Phương đã công nghệ hóa . Nơi đây tư tưởng kinh tế bộ lạc  vẫn ngự trị trí nảo đa số nhà chánh trị , trí thức và công dân .
             Trải qua hàng nghìn năm , chúng ta đã sinh sống trong một số cọng zero – zero sum thế giới bộ lạc , mà lợi lộc cho môt bộ lạc, một tiểu bang hay một quốc gia,  có nghĩa là thua lỗ cho bộ lạc, tiểu bang hay quốc gia khác. Và hệ thống chánh trị , kinh tế chúng ta đã được họa kiểu  sử dụng cho một thế giới  thắng – thua. Nhưng chúng ta cũng có cơ hội sống trong một thế giới thắng – thắng và trở thành một văn minh Týp 1. Nhờ phổ biến rộng rải dân chủ tự do  và thương mãi tự do , giúp các lợi lộc khoa học và kỷ thuật thịnh vượng mãi lên  . Chúng ta có thể lạc quan , vì rằng trong quá khứ xa xôi  và cái nhìn lịch sử dài dòng , khuynh hướng tiến lên hòan tất Týp 1 vẫn can trừờng bền vững .
            Đó  là “ đổi mới “ chúng ta tin tưởng được !
                                    ( Irvine , Ca Li , cuối tháng 7 năm 2008 )         

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét